Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > OP životní prostředí > Vybudování systému sběrných míst

Vybudování systému sběrných místSběrná místa

Projekt „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“ dokončen

Městu Velká Bíteš byla na základě žádosti v rámci 19. výzvy OPŽP poskytnuta podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Podpora je určena na akci „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“. Tento projekt je podporován Evropskou unií – z prostředků Fondu soudržnosti v částce 2 320 715,90 Kč a dále Státním fondem životního prostředí částkou 136 512,00 Kč. Celkem město Velká Bíteš obdrží na výše uvedenou akci dotaci ve výši 2 457 227,90 Kč.

OP Životní prostředí, EU Fond soudržnosti - Pro vodu, vzduch a přírodu

Akce v datech

 • 20.07.2010 – akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OPŽP pod akceptačním číslem 10074674 a přidělení čísla projektu CZ.1.02/4.1.00/10.08694,
 • 05.11.2010 – registrace akce vydaná Ministerstvem životního prostředí,
 • 10.11.2010 – vydáno rozhodnutí č. 10074674-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředku SFŽP ČR na akci,
 • 02.11.2011 – uzavření smlouvy o dílo č. 11/2011 na realizaci stavby mezi zhotovitelem Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš a objednatelem Městem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš,
 • 04.11.2011 – uzavření kupní smlouvy č. 30/26/2011 mezi prodávajícím ELKOPLAST CZ, s.r.o., T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín a kupujícím Městem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
 • 20.03.2012 – vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatele MŽP
 • 03.04.2012 – uzavření smlouvy č. 10074674 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, mezi SFŽP ČR a městem Velká Bíteš
 • 20.06.2012 – zahájeny vlastní stavební práce na akci,
 • 28.08.2012 – kontrola č.1 na místě provedená pracovníky SFŽP ČR,
 • 07.11.2012 – kontrola č.2 na místě provedená pracovníky SFŽP ČR,
 • 30.10.2012 – ukončení akce.

V současné době jsou veškeré stavební práce na zděných zákrytech sběrných míst dokončeny a nádoby na tříděný odpad jsou dodány a rozmístěny do sběrných míst.

Vybudováno bylo celkem 31 nových zděných zákrytů z betonových štípaných tvarovek na 25 sběrných místech ve Velké Bíteši včetně místních částí. Dodáno a do sběrných míst umístěno bylo celkem 91 nových nádob na tříděný odpad – papír, plast, sklo bílé a barevné.

Při přípravě žádosti o dotaci na Projekt se vycházelo ze stávajícího stavu rozmístění sběrných nádob v jednotlivých sběrných místech k datu 09/2009. Od tohoto termínu se počet a druh sběrných nádob v jednotlivých stávajících sběrných místech měnil a to v závislosti na vyhodnocení potřebnosti nádob na tříděný odpad.

Provoz sběrných míst s nádoby na tříděný odpad zajišťují Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., které mají na starost i obsazení sběrných míst jednotlivými typy nádob na tříděný odpad. V současné době provádí Technické služby optimalizaci rozmístění stávajících (ne nových) sběrných nádob na sběrných místech, aby co nejvíce vystihovala jejich potřebnost a využitelnost v souladu s Projektem. Protože je ve Velké Bíteši včetně jeho místních částí celkem 42 sběrných míst, je tento proces náročný. Přitom je zásadní povinnost dodržet parametry Projektu, ke kterým se město Velká Bíteš zavázalo a které přesně plní.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí

10.05.2010

I přes první neúspěch v získání dotace na "Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši" z OPŽP se město nevzdává a v pondělí dne 3. května 2010 podalo znovu žádost o poskytnutí podpory v rámci výzvy č.19 Operačního programu životního prostředí.

Obsah projektu jsme po zkušenostech s předcházející žádostí opravili tak, abychom získali vyšší bodové ohodnocení a tak měli větší šanci na úspěch v soutěži projektů. Celkové náklady projektu činí 3,532 mil. Kč, z toho požadovaná výše dotace je 3,179 mil. Kč. Celková alokace finančních prostředků na projekty 19.výzvy oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady je vyčleněna ve výši 1,5 mld. Kč.

Zamítnutí žádosti

Žádost města Velká Bíteš o dotaci byla Státním fondem životního prostředí ČR akceptována pod číslem 09046154, ale bohužel nebyla vybrána pro podporu z OPŽP, proto byla naše žádost zamítnuta.

Zamítnutí žádosti o podporu (PDF)

31.12.2009

První týden v prosinci proběhlo v sídle kraje Vysočina hodnocení 87 žádostí do Operačního programu Životní prostředí. V XI. kole příjmu žádostí byly akceptovány projekty za kraj Vysočina v hodnotě více jak 1.888 mil. Kč.

Pracovní skupina pro výběr a zajištění implementace projektů „Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 ‑ 2013“ doporučila do vlastní soutěže o finanční prostředky všech 87 akcí ze seznamu žádostí.Velikému zájmu se těšily především projekty na úsporu energie a řešící zkvalitnění nakládání s odpady. Dle sdělení radního Zdeňka Ryšavého byly oba projekty města Velká Bíteš („Vybudování systému sběrných míst“ a „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ“) doporučeny do závěrečného kola, ve kterém se bude projednávat přidělování finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty byla vyhlášena ve výši 8 mld. Kč, z toho na prioritní osu 3 (energetické úspory) ve výši 5 mld. Kč, na prioritní osu 4 (nakládání s odpady) ve výši 3 mld. Kč, přičemž u prioritní osy 3 byl ukončen příjem žádostí před 30. září 2009, protože k tomuto datu bylo dle došlých žádostí dosaženo objemu požadované dotace z prostředků EU už ve výši 7,5 mld. Kč.

07.12.2009

Dne 20.11.2009 byla akceptována naše žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Projektu bylo přiděleno číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/09.05634

Současně bylo žádosti přiděleno akceptační číslo: 09046154

Sdělení o akceptaci žádosti od SFŽP ČR, které jsme obdrželi, je přiložen.

Sdělení o akceptaci žádosti od SFŽP ČR (PDF)

02.10.2009

Na základě výzvy č.11 Operačního programu Životní prostředí byla dne 30.9.2009 podána žádost o dotaci na „Vybudování systému sběrných míst ve Velké Bíteši“.

Tento projekt města spadá do prioritní osy „4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS)“ pod primární oblast podpory „4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady“.

Předmětem projektu je posílení, úprava či vybudování celkem 41 sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo barevné a bílé). Vybudováno bude 28 nových míst se zděnými zákryty pro kontejnery. Zákryty budou z betonových štípaných tvarovek. Nakoupeno a rozmístěno bude 100 kusů kontejnerů na tříděný odpad.

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 4,9 mil. Kč, z toho požadovaná výše dotace činí 4,4 mil. Kč. Dotace může dosáhnout až 90 % celkových nákladů projektu. Stanovení výše dotace je nyní v rukou Státního fondu životního prostředí.

OPŽP potvrzení (PDF)


Menu

Fulltextové vyhledávání