Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky

Přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí občana ČR, ke kterému došlo na území cizího státu, zastupitelském úřadu České republiky, námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky nebo místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává po prokázání totožnosti u zastupitelského úřadu České republiky, u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

Kdo je oprávněn jednat

 • O zápis narození do zvláštní matriky může požádat
  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob
 • O zápis manželství do zvláštní matriky může požádat
  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob
 • O zápis registrovaného partnerství do zvláštní matriky může požádat
  • fyzická osoba, které se zápis týká a zmocněnci těchto osob
 • O zápis úmrtí do zvláštní matriky mohou požádat:
  • členové rodiny zemřelého (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a zmocněnci těchto osob
  • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny potřebné k zápisu Úmrtí

Jaké doklady je třeba předložit

 • vyplněná a podepsaná žádost o zápis do zvláštní matriky (můžeme vypsat společně na našem matričním úřadu, kde i žádost obdržíte)
 • Je nutné připojit:
  • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, jež má být do zvláštní matriky zapsaná, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
  • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR);
  • osvědčení o státním občanství ČR pro děti narozené v zahraničí, které nemají trvalý pobyt na území ČR vydává Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1 – je možno požádat prostřednictvím našeho matričního úřadu, současně s žádostí o zápis narození do zvláštní matriky
  • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
   • u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
   • u zápisu manželství – dohodu o příjmení po uzavření manželství podepsanou oběma manžely (lze využít třetí stranu žádosti o zápis manželství do zvláštní matriky)
   • u zápisu manželství, registrovaného partnerství – rodné listy snoubenců/partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.
   • u zápisu úmrtí – rodný, popřípadě oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

Zastupitelský úřad nebo matriční úřad vyhotoví písemné oznámení, v němž uvede skutečnosti zapisované do matričních knih a zašle je spolu s předloženými doklady zvláštní matrice.

Správní poplatek – bez poplatku – zápisy do zvláštní matriky

 • pouze za osvědčení o státním občanství České republiky je správní poplatek 100 Kč

Formuláře

Menu

Fulltextové vyhledávání