Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@vbites.cz

E-mailovou komunikaci bohužel není možné považovat za zaručenou. To znamená, že není zaručeno doručení zprávy. V případě, že je podání pomocí e-mailové komunikace doručeno na podatelnu, pracovník podatelny po zapsání do systému odesílá zpět odpověď v následujícím tvaru:

"Potvrzení doručení datové zprávy elektronické podatelně úřadu

Vaše datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu

dne … v … hod … min 15s.

Zpráva byla zaevidována v rámci spisové služby úřadu pod číslem jednacím vyznačeném v „předmětu“ tohoto potvrzení. Při Vaší další komunikaci s námi ve stejné věci uvádějte prosím toto číslo."

Pokud taková zpráva zpět nedorazí, lze předpokládat, že původní e-mailová zpráva s podáním nebyla na podatelnu doručena. V takovém případě, je na místě odeslat podání znovu, případně se telefonicky informovat, jaká je situace (tel. +420 566 789 111).

Na technickém nosiči dat (USB disk, CD)

V podatelně Městského úřadu, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš, kancelář podatelny 1. patro v hlavní budově. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání

 • Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, městský úřad akceptuje soubory ve formátech:
  • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument)
  • *.TXT (prostý text)
  • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
  • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
  • *.ODF (opendocument format)
  • *.DOC (dokument MS Word)
  • *.XLS (dokument MS Excel),
  • *.ZIP (archiv)
  • *.CSV (csv formát)
  • *.TIF, *.GIF, *.JPG, *.JPEG, *.PNG (obrázky)
  • *.ZFO, *.FO (602 Form Filler)
 • Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí emailu je omezena na 8 MB.
 • Akceptovány jsou pouze technické nosiče se souborovým systémem NTFS (případně FAT) a CD se souborovým systémem ISO9660
 • Jednou emailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Pokud je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci (dále jen "škodlivý kód"), datová zpráva není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém MMB přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MMB přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mu@vbites.cz, případně volejte na tel. č. +420 566 789 111.

Seznam zaměstnanců úřadu a volených představitelů úřadu, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, včetně uvedení sériového čísla a doby platnosti kvalifikovaného certifikátu

Zaměstnanci úřadu, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci v souvislosti se zajištěním provozu elektronické podatelny městského úřadu jsou:

 • Ivana Habánová, sekretářka Městského Úřadu Velká Bíteš

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

 • zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

S využitím uznávaného nebo zaručeného elektronického podpisu lze vůči orgánům úřadu činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání "doplňovat" papírovou formou. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří ty agendy, v nichž je třeba k samotnému podání přikládat povinné přílohy, které byly v listinné podobě vyhotoveny subjektem odlišným od podatele a dále ty správní agendy, v nichž je zvláštním zákonem stanoveno povinné použití tištěných formulářů nebo papírové formy. Konkrétní informace ve vztahu k jednotlivým správním agendám poskytnou podatelům funkčně příslušné odbory úřadu. Žádosti o tyto informace lze podávat emailem, telefonicky, faxem nebo písemně. Tyto dotazy zodpovídají funkčně příslušné odbory úřadu. Bez použití jakéhokoliv druhu elektronického podpisu lze v současné době činit platná podání zejména v případech, kdy má být podání vyřizováno podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dále při podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu.

Příjem a zpracování elektronických podání

Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost předána do spisové služby úřadu. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání

Menu

Fulltextové vyhledávání