Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > OP životní prostředí > Komplexní systém nakládání s odpady ve Velké Bíteši

Komplexní systém nakládání s odpady ve Velké Bíteši27.07.2010

Projekt „Komplexní systém nakládání s odpady ve Velké Bíteši“ byl uzavřen, protože proběhlo závěrečné vyúčtování akce. Dnešním dnem, přesněji řečeno měsícem, byla poukázána z OPŽP (Operační program životního prostředí EU) na účet TS dotace ve výši 3 869 044,60 Kč. Dotace byla v plné výši použita na mimořádnou splátku úvěru ,který byl na tento projekt poskytnut od KB a to ve výši cca 9 700 000,-Kč. Výše poskytnuté dotace vůči celkovým nákladům celého projektu činí 40%. Zbývající část tj. cca 6 mil. Kč bude uhrazena do konce roku 2015.

 

26.01.2010

Včera proběhlo předávací řízení na vozidlo na přepravu bioodpadu od firmy Autoimpex. Je to v pořadí druhé vozidlo, které Technické služby Velká Bíteš spol.s r.o. převzaly v rámci projektu Komplexní nakládání s odpady ve Velké Bíteši, který uspěl v soutěži projektů Operačního programu životního prostředí.

Toto vozidlo bude přepravovat bioodpad pomocí velkoobjemových kontejnerů, které mají kapacitu 35 m3. Současně proběhlo dodání nádob na bioodpady v počtu 1100 ks.V průběhu tohot týdne budou dodány 4 ks velkoobjemových kontejnerů a zbývající část nádob na bioodpady v počtu 400 ks.

Výběrové řízení

 

Do současné doby proběhlo a bylo ukončeno výběrové řízení na dodávku svozových a shromažďovacích prostředků na svoz a přepravu bioodpadu. Veřejná obchodní soutěž byla rozdělena do čtyř částí ‑ na dodávku vozidla na svoz bioodpadu, soupravy na přepravu bioopdadu, 4 ks velkoobjemových kontejnerů na přepravu odpadu o objemu 35 m3 a nádob na shromažďování bioodpadu v počtu 1000 ks o objemu 240 litrů a 500 ks o objemu 120 litrů.
Uchazeči se mohli účastnit celé nebo pouze jednotlivé dodávky výše uvedených segmentů.

Veřejná obchodní soutěž byla ukončena 11. 11. 2009 ve 12 hodin a tentýž den proběhlo otevírání obálek s následným hodnocením.

Zadávací dokumentaci si v počátku soutěže přebralo celkem 28 zájemců, ke dni ukončení výzvy se jich do soutěže přihlásilo celkem 12. Hodnotící komise při své činnosti vyřadila z dalšího posuzování 2 uchazeče pro neúplnost uvedené nabídky a 1 uchazeče pro nesplnění technické specifikace. Ostatní nabídky byly dále hodnoceny a posuzovány podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla cena, a to s tímto výsledkem:

  • Vozidlo na svoz bioodpadu ‑ A‑TEC servis s.r.o. za cenu 4 468 000,‑
  • Vozidlo na přepravu biiodpadu ‑ AUTOIMPEX s.r.o. za cenu 3 318 000,‑
  • Velkoobjemové kontejnery ‑ Elkoplast CZ s.r.o. za cenu 366 000,‑
  • Nádoby na bioodpad ‑ TAUBER s.r.o. za cenu 1 034 500,‑.

Na základě výběrového řízení byli jednotliví uchazeči s výsledkem výběrového řízení písemně seznámeni a vyzváni k následnému uzavření smlouvy. Nejzazší termín dodávek jednotlivých částí je stanoven na 27. 1. 2010. Po tomto datu bude následně probíhat kampaň s podrobnou informací ke svozu a sběru bioodpadů pro rok 2010 včetně informací o bezplatném poskytování nádob k tomu určených.

30.11.2009

V minulém roce jsme začali připravovat projekt, který řeší otázku nakládání s bioodpady v rámci města a místních částí. Zadaly ho naše Technické služby, je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady a jeho celkové náklady činí 11,2 miliónů korun bez DPH.

Požadovaná dotace z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí byla ve výši 3,8 miliónů korun a dotace ze Státního fondu životního prostředí pak ve výši 671 tisíc korun. Rada Fondu na svém březnovém zasedání doporučila ministru životního prostředí náš projekt ke schválení s tím, že uznatelné náklady budou činit 40% celkových, což v přepočtu znamená dotaci 4,475 miliónů korun. V roce 2009 je to tak v pořadí již čtvrtý projekt, kterým jsme dokázali Velké Bíteši přinést evropské peníze.

 

30.10.2009

V závěru měsíce května obdržely Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. „Rozhodnutí č. 08021634-SFŽP“ o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Projekt s názvem „Komplexní systém nakládání s odpady ve Velké Bíteši byl vybrán k podpoře v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. V rámci projektu bude vybudováno překladiště bioodpadu a bude nakoupeno potřebné zařízení. Na základě rozpisu předpokládané struktury financování je podpora z Fondu soudržnosti 34%, z SFŽP 6% a vlastní prostředky žadatele 60%. V červnu bude probíhat výběrové řízení na dodavatele nákladních automobilů, kontejnerů a nádob na bioodpady.

 

10.9.2009

Pro výběrové řízení na dodavatele projektu byla vypracována zadávací dokumentace s věcnou náplní předmětu projektu a podmínkami výběru dodavatele. Před zahájením výběrového řízení na dodavatele je povinnost předložit tuto dokumentaci ke kontrole poskytovateli dotace, tj. Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP).

SFŽP zadávací dokumentaci na výběr dodavatele překontroloval a konstatoval, že k ní nemá připomínek. Na základě výsledku této kontroly byla poslána žádost o zveřejnění výběrového řízení, spolu se zadávací dokumentací, v informačním systému o veřejných zakázkách (www.isvzus.cz). Dopis SFŽP o kontrole zadávací dokumentace tvoří přílohu.

Kontrola zadávací dokumentace a oznámení o zakázce před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Životní prostředí (PDF)

vozidlo na přepravu bioodpadu od firmy Autoimpex
vozidlo na přepravu bioodpadu od firmy Autoimpex


Menu

Fulltextové vyhledávání