Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. > Žádosti o informace za rok 2022

Žádosti o informace za rok 2022

INFO 106/99-1

Žádost

Společnost LitFin SPV 3 s.r.o., se sídlem V Jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 08299129 dne 5.1.2022 požádala město o zpřístupnění těchto informací:

1. Zda město v říjnu 2021 odebíralo na některém z městských/obecních majetků energie od některé z následujících společností:

 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
 • COMFORT ENERGY s.r.o.
 • Europe Easy Energy a.s.
 • X Energie s.r.o.

 2. Zda a pokud ano, pak které příspěvkové organizace města odebíraly v říjnu 2021 energie od některé z následujících společností:

 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
 • COMFORT ENERGY s.r.o.
 • Europe Easy Energy a.s.
 • X Energie s.r.o.

Součástí žádosti je také žádost o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. 

Odpověď

Žadateli bylo dne 12.1.2022 sděleno následující:

 1. V říjnu 2021 neodebíralo město Velká Bíteš na žádném z městských majetků energie od společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Europe Easy Energy a.s. a X Energie s.r.o.
 2. Příspěvkové organizace města Velká Bíteš neodebíraly v říjnu 2021 energie od společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.,COMFORT ENERGY s.r.o.,Europe Easy Energy a.s. a X Energie s.r.o.

Toto sdělení bylo odesláno prostřednictvím elektronické pošty.

INFO 106/99-2

Žádost

Poskytnutí informace k investičnímu plánu Města Velká Bíteš na rok 2022 a výhled podle zákona č.106/1999 Sb. v úplném znění

Odpověď

Název projektu (pozemní stavba – budova) Stručný popis projekt Rozpočet
v mil. Kč vč. DPH
Předpoklad započetí projektu Lokalita stavby Zajištěno financování projektu

Památky - oprava

Oprava kulturní památky Masarykovo nám.85 – fasáda, vrata

1,0

05/2022

Masarykovo náměstí, centrum města

NE (čeká se na potvrzení dotace)

Přístavba a stavební úpravy kulturního domu

Přístavba dvou NP s WC a výtahem

23,0

10/2022

ulice Vlkovská – kulturní dům

NE (čeká se vyhodnocení žádosti o dotace)

Rekonstrukce KD Bezděkov

1.etapa z celkové rekonstrukce KD – částečná demolice, přístavba, vnitřní instalace

1,0

06/2022

Místní část Bezděkov – kulturní dům

ANO


INFO 106/99-3

Žadatel

Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Žádost

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby v období 01.01.2022 – 31.03.2022. Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 10.01.2022 
Žadatel: EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 28085400
Stavba: „O.Bítýška, sm.NNk.p.č.4425, Zemánek“  (přípojka NN v délce 10m)
Lokalizace stavby: parc.č. 107/11, 4424 a 2420/1 v kat.ú. Osová Bítýška

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 11.01.2022 
Žadatel: Obec Osová Bítýška , Osová Bítýška č.p. 3, 594 53, IČ 00084409
Stavba: „Rozšíření VO - Osová“ (kabelové vedení NN v délce 143m, 5ks svítidel)
Lokalizace stavby: parc.č. 99 a 133 v kat.ú. Osová

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 13.01.2022 
Žadatel: RAJA-MORAVIA, spol. s r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ 25338528
Stavba: „Přístavba zádveří“ (přístavba zádveří ke stávajícímu objektu haly)
Lokalizace stavby: parc.č.st. 298 a 1958/18 v kat.ú. Osová Bítýška

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 19.01.2022 
Žadatel: AGROPODNIK,a.s.,Třebíčská 1540/70, 59401 Velké Meziříčí, IČ 46982761   
Stavba: „Příjmový koš obilného sila“  
Lokalizace stavby: parc.č. 2061 v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 27.01.2022
Žadatel: Strojírna Slavíček, s.r.o.-, Vlkovská 107, 595 01 Velká Bíteš, IČ 48528609
Stavba: „Oplocení a zpevněná plocha“  (oplocení a zpevněná plocha v areálu firmy)
Lokalizace stavby: parc.č. 976/1 v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 08.03.2022
Žadatel: ITW PRONOVIA, s.r.o., Vlkovská č.p. 595, 595 01 Velká Bíteš, IČO 46965823
Stavba: „Venkovní sklad“ (venkovní sklad prázdných obalů)
Lokalizace stavby: parc.č. 871/1 a 871/9 v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 11.03.2022 
Žadatel: LABARA CABLES s.r.o., Jindřichov č.p. 20, 595 01 Velká Bíteš, IČ 28340965
Stavba: „Novostavba skladové haly LABARA CABLES (Novostavba skladové haly s administrativní částí)
Lokalizace stavby:parc.č. 358/19, 358/21, 358/6, 358/7, 358/9 a 358/10 v kat.ú. Košíkov 

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 11.03.2022
Žadatel: LABARA s.r.o., Jindřichov č. p. 33, 595 01 Velká Bíteš, IČ 25555308
Stavba: „Saunové centrum Labara, Jindřihov“ (polyfunkční objekt s relaxačním centrem pro zaměstnance firmy)
Lokalizace stavby: parc.č. 48/1, 48/2 a 65/8 v kat.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Druh dokumentu: Stavební povolení
Datum vydání: 16.03.2022  
Žadatel: Společenství vlastníků domu 350, Tyršova 350, Velká Bíteš, IČ 26292769
Stavba: Stavební úpravy – energetická modernizace bytového domu Tyršova 350 ve Velké Bíteši“
Lokalizace stavby: parc.č. 659/1 a 659/)2 v katastrálním území Velká Bíteš

INFO 106/99-4

Dotaz č.1

Vlastní město Velká Bíteš pozemky nacházející se v katastrálním území Velká Bíteš, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „orná půda“?

Odpověď č. 1

Ano, město Velká Bíteš je vlastníkem pozemků v k.ú. Velká Bíteš vedených jako orná půda.

Dotaz č. 2

Sdělení parcelních čísel těchto pozemků.

Odpověď č. 2

Soupis parcelních čísel byl žadateli poskytnut.

Dotaz č.3

Které z těchto pozemků město Velká Bíteš pronajímá, resp. propachtovává, dalším subjektům?

Odpověď č. 3

Soupis propachtovaných parcel byl žadateli poskytnut.

Dotaz č. 4

Jakým konkrétním subjektům město Velká Bíteš tyto pozemky pronajímá, resp. propachtovává, a jaká je cena nájemného, resp. pachtovného, za m2 u jednotlivých pozemků?

Odpověď č. 4

Město propachtovává pozemky spol. B I K O S spol. s r.o. za pachtovné ve výši 3500,- Kč/m2.

INFO 106/99-5

Žádost

Jaký byl v letech 2017 až 2021 vyplacen roční hrubý plat xxx, řediteli ICKK. Jakou část z tohoto platu představují odměny, o kterých rozhodla Rada města Velká Bíteš.

Odpověď

Pan xxx nebyl v roce 2017 ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace. Pan xxx, ředitel Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace není zaměstnancem města Velká Bíteš a tudíž mu město Velká Bíteš nevyplácelo v dotazovaných letech 2017 až 2021 plat.

INFO 106/99-6

Žádost

Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.04.2022 do 30.06.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby v období 01.04.2022 – 30.06.2022. Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu: Společné povolení

Datum vydání: 05.04.2022 

Žadatel: MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ, Masarykovo nám..87, 595 01 Velká Bíteš

Stavba: „Přístřešek a odpadové hospodářství“  

Lokalizace stavby: parc.č. 144/1 a 143 v kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu: Společné povolení

Datum vydání: 06.04.2022

Žadatel:  MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ, Masarykovo nám..87, 595 01 Velká Bíteš  

Stavba: „Venkovní úpravy dvorní části Kulturního domu Velká Bíteš“  

Lokalizace stavby: parc.č. 769, 770/1, 770/3, 771/1, 771/2, 772 a 773/3 v k.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Územní rozhodnutí

Datum vydání: 07.04.2022

Žadatel: MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ, Masarykovo nám..87, 595 01 Velká Bíteš

Stavba: „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Karlov, Velká Bíteš“   

Lokalizace stavby: parc.č. 3016, 1489, 2667/1, 1457, 1429/1, 1396, 1395, 2550, 2568 a 2560  v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení

Datum vydání: 11.04.2022 

Žadatel: BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., Vlkovská č.p.334, 595 01 Velká Bíteš

Stavba: „Myčka nákladních automobilů“

Lokalizace stavby: parc.č. 868 a 869/1 v kat.ú. Košíkov 

Druh dokumentu: Územní souhlas

Datum vydání: 20.04.2022

Žadatel: MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ, Masarykovo nám..87, 595 01 Velká Bíteš

Stavba: „Zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad“  

Lokalizace stavby: parc.č. 47/1 v kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu: Územní souhlas

Datum vydání: 21.04.2022

Žadatel: EG.D,a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00

Stavba: „V.Bíteš, příp.NN, p.č.459, Bartošková“   

Lokalizace stavby: parc.č. 463/2, 4742, 3008/56, 459 a 461/1 v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Územní souhlas

Datum vydání: 21.04.2022

Žadatel: EG.D,a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00

Stavba: „V.Bíteš, rozš. DSNNk, p.č. 2750/1, Sladký“

Lokalizace stavby: parc.č. 4060/2, 4062/2, 3018/1, 3881/1 a 2750/1  v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Stavební povolení

Datum vydání: 26.04.2022

Žadatel: OC HRADBY s.r.o., K terminálu č.p. 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

Stavba: „Centrum obchodu a služeb – Velká Bíteš, ul. Vlkovská“

Lokalizace stavby: parc.č. 4618/4, 4618/6, 4616/11, 4616/3, 4610/1 a 2295/21 v k.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Územní souhlas

Datum vydání: 07.06.2022 

Žadatel: EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 28085400

Stavba: „Křoví, rozš. NNk ,Jašková,p.č. 896“ (přípojka NN v délce 9 0m)

Lokalizace stavby: parc.č. 807/11,34/3,34/1 v kat.ú. Křoví

Druh dokumentu: Společné povolení

Datum vydání: 08.06.2022

Žadatel: HOPET engineering s.r.o., Matulkova č. p. 39, Královo Pole, 612 00 Brno

Stavba: „Provozní areál HOPET engineering s.r.o.“

Lokalizace stavby: parc.č. 4065/1 a 4066/6  v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení

Datum vydání: 21.06.2022 

Žadatel: Obec Osová Bítýška , Osová Bítýška č.p. 3, 594 53, IČ 00084409  

Stavba: „Sklad mobiliáře u sportovního areálu“

Lokalizace stavby: parc.č. 222/30 a st.176 v kat.ú. Osová Bítýška

INFO 106/99-7

Dotaz 1

Jaký počet bytů město Velká Bíteš vlastnilo k 1. lednu každého z let 2015-2022 a na kolika bytech mělo město k uvedeným datům spoluvlastnický podíl

Odpověď 1

 • r. 2015 – 296 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2016 – 286 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2017 – 283 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2018 – 282 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2019 – 282 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 28 bytových jednotek na č.p. 282, 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2020 – 250 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2021 – 249 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 9 bytových jednotek na č.p. 548)
 • r. 2022 – 215 bytových jednotek (včetně spol. podílu u 9 bytových jednotek na č.p. 548)

Dotaz 2

Jaké byly příjmy města z nájemného (bez služeb) z bytů za každý z let 2015-2022

Odpověď 2

 • 2015 - Kč 9.511.516,26
 • 2016 - Kč 9.581.406,00
 • 2017- Kč 10.229.476,00
 • 2018 – Kč 10.214.250,00
 • 2019 – Kč 9.998.881,39
 • 2020 – Kč 10.641.500,66
 • 2021 – Kč 10.110.177,19
 • 2022 -  Kč 5.641.732,76 (k 31.07.2022) 

Dotaz 3

Jaké byly náklady vynaložené na provoz a opravy bytů (bez služeb) v každém z let 2015-2022

Odpověď 3

 • 2015 - Kč 2.929.766,86
 • 2016 – Kč 1.197.312,44
 • 2017 – Kč 2.397.620, 69
 • 2018 – Kč 3.752.428, 78
 • 2019 – Kč 2.024.510, 10
 • 2020 – Kč 2.020.979, 11
 • 2021 – Kč 3.160.864,84
 • 2022 – Kč 691.611,87 (k 31.07.2022)

Dotaz 4

O prodeji jakého počtu bytů bylo rozhodnuto (schváleno zastupitelstvem) v r. 2020

Odpověď 4

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo v r. 2020 o prodeji 13 bytových jednotek.

Dotaz 5

O prodeji jakého počtu bytů bylo rozhodnuto (schváleno zastupitelstvem) v r. 2021

Odpověď 5

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo v r. 2021 o prodeji 19 bytových jednotek.

Dotaz 6

6. O prodeji jakého počtu bytů bylo rozhodnuto (schváleno zastupitelstvem) v r. 2022

Odpověď 6

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo v r. 2022 o prodeji 4 bytových jednotek.

INFO 106/99-8

Dotaz

Dobrý den, žádám tímto v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a se zákonem o obcích o informace

 • jaká byla výše nesplacených jistin úvěrů převzatých městem Velká Bíteš k 1. lednu každého z let 2015 až 2022 a ke dni 11. 8. 2022
 • jakou částku zaplatilo město Velká Bíteš na úrocích z úvěrů v letech 2015 až 2021 a za období ode dne 1.1. do dne 30.6. 2022.

Odpověď

Vážený pane,

v souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 11. 8. 2022 vám sdělujeme následující:

Zůstatky nesplacených úvěrů města Velká Bíteš k 1. 1. činily:

 • V roce 2015 – 54.528.144,18 Kč
 • V roce 2016 – 43.289.116,73 Kč
 • V roce 2017 – 39.449.464,29 Kč
 • V roce 2018 – 59.786.096,49 Kč
 • V roce 2019 – 95.369.091,35 Kč
 • V roce 2020 – 163.877.338,29 Kč
 • V roce 2021 – 102.717.680,20 Kč
 • V roce 2022 – 102.731.979,74 Kč
 • K 11.8.2022 – 114.044.591,83 Kč

Úroky z úvěrů zaplacených městem činily:

 • V roce 2015 – 281.352,73 Kč
 • V roce 2016 – 221.074,51 Kč
 • V roce 2017 – 270.818,60 Kč
 • V roce 2018 – 890.478,50 Kč
 • V roce 2019 – 2.936.359,50 Kč
 • V roce 2020 – 2.146.590,00 Kč
 • V roce 2021 – 1.567.086,98 Kč
 • K 30.6.2022 – 1.323.242,50 Kč

INFO 106/99-9

Dotaz

Žádáme  v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o podání informace, zdali a případně pod jakou spisovou značkou jsou vedena správní řízení o umístění stavby (zejména územní řízení, územní souhlas, společné územní a stavební řízení, dalšími řízeními dle stavebního zákona) a stavební řízení týkající se pozemků parc.č. 748/2,st.116,st.130,747/3,747/4,749/9,st.221,st.220,747/1 zapsaných na LV 522 pro k.ú. Křoví v souvislosti s výstavbou areálu společnosti Flexipal,a.s., IČ05137764.

Odpověď

Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a živ. prostředí Vám sděluje, že na výše uvedených pozemcích bylo vydáno následující:

 • dne 18.11.2010,č.j.MÚVB/5940/10/VÝST/BA,sp.zn.521/2010 byl pro firmu Podhoran Černíkov, a.s.,Černíkov č.p. 37 vydán: souhlas s oznámením změny v užívání stavby - „provozovny č.p. 124 na výrobu obalů z PE a PP na provozovnu na výrobu a opravu dřevěných palet“ na p.č. st.116 v kat.ú. Křoví,
 • dne 21.04.2021,č.j.MÚVB/2107/21/VÝST/BAL,sp.zn.260/2021/BAL byl pro společnost Flexipal,a.s.,IČ:05137764,Křoví č.p.124 , 594 54 Křoví vydán: souhlas s odstraněním stavby - „dílny a příručního skladu“ na pozemku parc.č. st. 130 v kat.ú.Křoví,
 • dne 23.06.2021,č.j.MÚVB/3315/21/VÝST/BAL,sp.zn.470/2021/BAL bylo pro společnost Flexipal,a.s.,IČ:05137764, Křoví č.p.124,594 54 Křoví vydáno:  stavební povolení na stavbu - „Krytá parkovací plocha“ – stavební úpravy stávajícího hospodářského objektu – skladu strojů se změnou užívání na krytou parkovací plochu pro dopravní prostředky na pozemku parc.č. st. 130 v kat.ú.Křoví,
 • dne 10.08.2021,č.j.MÚVB/4660/21/VÝST/BAL,sp.zn.633/2021/BAL bylo pro společnost Flexipal,a.s.,IČ:05137764, Křoví č.p.124,594 54 Křoví vydáno:  stavební povolení na stavbu - „Šatny a sociální zázemí“ – stavební úpravy stávajícího objektu šaten a sociálního zázemí na pozemku parc.č. st. 130 v kat.ú.Křoví.

Následně dne 01.12.2021 podala společnost Flexipal,a.s. žádost o povolení změny výše uvedené stavby před dokončením spočívající v provedení přístavby a nástavby , kdy navrženou přístavbou bude v přízemí provedena chodba a nástavbou v podkroví jsou navrženy 3 nové pokoje , sociální zařízení , 2 administrativní kanceláře včetně soc. zařízení.     

Toto řízení o změně stavby před dokončením je v současné době na základě usnesení ze dne 12.07.2022 přerušeno.

INFO 106/99-10

Dotaz

O poskytnutí informací z přípravy, průběhu a správního rozhodování stavby chodníků při silnici II/395 v osadě Ludvíkov

 1. Jaký byl rozpočet na stavbu chodníků při silnici 11/395 v osadě Ludvíkov?
 2. Kolik činila dotace na tuto stavbu a kolik bylo čerpáno z rozpočtu města Velká Bíteš? Žádám o zaslání kopie.
 3. Jakou formou proběhlo doručování účastníkům řízení? Žádám o zaslání kopie a zaslání kopie jmenovitého seznamu účastníků řízení.
 4. Která projektová kancelář projektovala stavbu chodníků v Ludvíkově a kolik se za tuto zpracovanou dokumentaci zaplatilo a kdy byla protokolárně předána zadavateli (městu Velká Bíteš)?
 5. Podílel se některý občan z osady Ludvíkov na přípravě návrhu této stavby? Pokud je kladná odpověď, uveďte jmenovitě.
 6. Byl některý občan z osady Ludvíkov seznámen s návrhem projektové dokumentace a také s finální projektovou dokumentací na stavbu chodníků v Ludvíkově zadavatelem (městem Velká Bíteš), a to jmenovitě, kdo, kdy a s jakými závěry?
 7. Kdo za město Velká Bíteš zadával zpracování projektové dokumentace, na podkladě jakého zadání a kdo za město Velká Bíteš přebíral finální projektovou dokumentaci?
 8. Kdo a proč požadoval za zadavatele projektové dokumentace (město Velká Bíteš) zábor v srdci osady, tj. na návsi, která velmi dlouhá léta sloužila občanům osady v mnoha směrech, a dokonce i mnoho roků jako točna autobusu, kterým cestovaly převážně školní děti? Tímto tato náves ztratí tuto svoji úctyhodnou podobu a autobusy už se na ní nikdy neotočí. V jiné osadě město Velká Bíteš buduje točnu za několik milionů korun.
 9. Proč v návrhovém řízení zadavatel projektové dokumentace (město Velká Bíteš) nezajistil a nesvolal vlastníky a spoluvlastníky nemovitostí a parcel č. p. 1., č. p. 2, č. p. 21 a p. č. 53 a    p. č. 54, kteří budou dlouhodobě nejvíce dotčení touto změnou?
 10. Z jakého důvodu zůstala zastávka autobusu od Velké Bíteše beze změny jako po mnoho desítek let, kde se vystupuje skoro do jízdního pruhu, a zastávka autobusu od Zastávky byla řešena záborem veřejného prostoru, a tím byla definitivně zrušena točna autobusů, která také sloužila pro otáčení kamionů, vícerozměrových silničních vozidel, zemědělských vozidel, vozidel lesní správy, vozidel ŘSD a dalších? Proč se neřešily zastávky autobusu ve dvojici, když prostor pro to byl? A nebo povolení je pouze na stavbu chodníků?
 11. Podle jakých zákonů a norem zadavatel projektové dokumentace (město Velká Bíteš) postupoval, když svým rozhodnutím způsobil, že ohrožuje bezpečnost osob, poněvadž na tomto omezeném nepravidelném veřejném prostoru parkují auta a může zde parkovat neomezený počet aut. A co příjezdové cesty, kdy musí být vždy zachován přístup k dvěma nemovitostem a ke dvěma parcelám (stavebním pozemkům) v odpovídajících šířkách a jízdních pruzích?
 12. Z důvodu takto provedené akce, jsou dvě možná řešení:
  1. přehodnotit a upravit tento zábor,
  2. řešení, které se nabízí samo od sebe, a to zákaz parkování, zákaz stání, aby byl naplněn § 35 odst. 2 zákona o obcích.

V jakém termínu bude toto řešeno?

Odpovědi

 1. Rozpočet na výstavbu chodníků v obci Ludvíkov byl 3.707 tis. Kč včetně DPH
 2. Dotace na tento projekt nebyla udělena. Stavba byla hrazena z rozpočtu města.
 3. Dotaz není položen konkrétně, nelze na něj odpovědět. Není zřejmé, o jaké řízení se jedná.
 4. Žadateli bylo sděleno, kdo stavbu projekčně zajišťoval. Za dokumentaci bylo zaplaceno 77.300 Kč. Dokumentace byla předána 30.01.2019
 5. Na přípravě stavby se podílel osadní výbor místní části Ludvíkov.
 6. S projektovou dokumentací byl průběžně seznamován osadní výbor místní části Ludvíkov, s finální podobou byl seznámen 20.12.2019. Všichni občané se mohli s projektovou dokumentací seznámit v rámci stavebního řízení formou veřejné vyhlášky.
 7. Žadateli bylo sděleno, kdo zpracování projektové dokumentace zadával na základě požadavku osadního výboru z 23.01.2013 a z 17.12.2018. Žadateli bylo sděleno, kdo finální projektovou dokumentaci přebíral.
 8. Při konzultaci k žádosti o dotaci byl požadavek dotačního orgánu na ucelený průběh chodníku obcí Ludvíkov a v zájmu bezpečnosti vytvoření zálivku pro autobusovou zastávku. Projektová dokumentace na základě tohoto požadavku byla přepracována a v souladu s dotačními pravidly bylo požádáno o vydání stavebního povolení.
 9. Projektová dokumentace včetně jejích změn byla konzultována průběžně s osadním výborem místní části Ludvíkov, který navenek zastupuje zájmy všech obyvatel místní části Ludvíkov. Všichni občané se mohli s projektovou dokumentací seznámit v rámci stavebního řízení formou veřejné vyhlášky.
 10. Projektová dokumentace řešila výstavbu chodníku v obci Ludvíkov, především pro občany č.p. 16, 17, 18 a 20 jako přístupovou trasu na autobusovou zastávku, dále potom přístupovou trasu od obecního domu k zastávce autobusu a to vše v souladu s požadavky osadního výboru. Požadavek na řešení autobusové zastávky ve směru od Velké Bíteše nebyl ze strany osadního výboru vznesen a pro její řešení formou zálivku není dostatek místa.
 11. Dotaz není jednoznačně specifikován, je velmi obecný a proto na něj nelze odpovědět.
 12. Stavba byla realizována na základě řádného povolení, které bylo vydáno odborem dopravy Městského úřadu Velké Meziříčí.

INFO 106/99-11

Žádost

O poskytnutí informací ohledně stavby chodníků při silnici II/395 v osadě Ludvíkov

 1. Jakou formou proběhlo oznamování stavebního řízení a doručování účastníkům řízení a dotčeným orgánům na stavbu chodníků při silnici 11/395 v osadě Ludvíkov (zaslání kopie) a také jmenovitý seznam účastníků řízení a dotčených orgánů na stavbu chodníků při silnici II/395 v osadě Ludvíkov (zaslání kopie jmenovitého seznamu).
 2. Zaslání kopie stavebního povolení vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí na stavbu chodníků při silnici II/395 v osadě Ludvíkov.
 3. Kterou instituci město Velká Bíteš žádalo o dotaci na stavbu chodníků při silnici II/395 v osadě Ludvíkov?
 4. Zaslání kopie žádosti města Velká Bíteš o dotaci na stavbu chodníků při silnici II/395 v osadě Ludvíkov a také zaslání kopie vyjádření žádané instituce.
 5. Do jaké kategorie je dle zákona o pozemních komunikacích zařazena komunikace — veřejný prostor za nově vytvořenou „zálivkou” pro autobusovou zastávku, která má teď jeden vjezd k 2 nemovitostem a k 2 parcelám? Pokud bylo vydáno rozhodnutí silničního správního orgánu zaslat kopii.
 6. Kdy Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřilo úkolem osadní výbor osady Ludvíkov v předmětné věci stavby chodníků v osadě Ludvíkov? Jak byl tento úkol formulován, a na kterém jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš byl uložen a jak bylo Zastupitelstvo města Velká Bíteš zpětně informováno osadním výborem.

Odpověď

 1. Stavební řízení stavby „Chodník v obci Ludvíkov“ vedl Městský úřad Velké Meziříčí, proto nejsme schopni na tento dotaz odpovědět
 2. Žadateli byla zasílána kopie Veřejnoprávní smlouvy stavby „Chodník v obci Ludvíkov“
 3. Město Velká Bíteš žádalo o dotaci SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha.
 4. Žadateli byla zasílána kopii žádosti o dotaci na stavbu „Chodník v obci Ludvíkov“ včetně kopie vyjádření žádané instituce.
 5. Dle pasportu komunikací je celý tento prostor za nově vytvořenou „zálivkou” pro autobusovou zastávku, která má teď jeden vjezd k 2 nemovitostem a k 2 parcelám definován jako Místní komunikací tř.3. Stavbou se zařazení tohoto pozemku nijak nezměnilo.
 6. Zastupitelstvo města Velká Bíteš nepověřilo osadní výbor osady Ludvíkov úkolem ve věci stavby chodníků v osadě Ludvíkov.

INFO 106/99-12

Žádost

Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

 • územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
 • územní souhlas, společný územní souhlas
 • jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • stavební ohlášení
 • jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.07.2022 do 30.09.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď

Předmětem žádosti je poskytnutí informací z dokumentů, vydaných zdejším stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona pro právnické osoby v období 01.07.2022 – 30.09.2022. Z těchto dokumentů níže uvádíme Vámi požadované následující informace:

 • druh dokumentu
 • datum vydání dokumentu
 • identifikaci žadatele
 • identifikaci stavby
 • lokalizaci stavby.

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 29.07.2022 
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,IČO 280 85 400
Stavba: „V.Bíteš, úpr.DSNN,p.č.2128,Marková“
Lokalizace stavby: parc.č. 2112, 2115/1 a 2128 v obci a kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 29.07.2022 
Žadatel: EG.D,a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400
Stavba:   „Košíkov, příp.NN, p.č.36/1, Rek“  
Lokalizace stavby: parc.č. 541/9, 36/1 a 36/6 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Košíkov

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 04.08.2022
Žadatel: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám.88, 595 01 Velká Bíteš
Stavba: „Oplocení víceúčelového hřiště, vč. stavby sklau a manipul.plochy“  
Lokalizace stavby: parc.č. 847/1 v obci a kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 22.08.2022
Žadatel: ALL4FVE s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 09238140
Stavba: „Skladovací hala Velká Bíteš“   
Lokalizace stavby: parc.č. 3348/10 a dále 3348/1, 2347/1 a 3012/1 v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Územní rozhodnutí 
Datum vydání:     29.08.2022
Žadatel: EG.D,a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400
Stavba:   „TR Velká Bíteš – přístup a vnější oplocení“
Lokalizace stavby: 2869//6, 2870/2, 2870/39 a 2870/40 v  kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 30.08.2022
Žadatel: PEPPER & POSH s.r.o., Lidická č. p. 700, Veveří, 602 00 Brno, IČ 25528211
Stavba: „Rezidence Na Spravedlnosti“ (6xRD)
Lokalizace stavby: parc.č. 2180/28, 2180/74, 2180/75, 2180/76, 2180/77, 2180/78, 2180/79, 2180/82, 2180/83, 2180/84, 2180/85, 2180/86 a 2180/87 v obci a kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 06.09.2022
Žadatel: ITW PRONOVIA, s.r.o., Vlkovská č. p. 595, 595 01 Velká Bíteš, IČ 46965823
Stavba: Parkoviště pro zaměstnance a hasící vodní sprinklerové zařízení ITW Pronovia“
Lokalizace stavby: parc.č. 2345/9, 2348/7, 3298/4, 2348/3, 2346/33, 2346/5, 871/19, 2345/6, 2345/2, 871/9, 871/1, 871/17, 871/8 a 872 v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 06.09.2022
Žadatel: EG.D,a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400
Stavba: „Jáchymov, příp.NN, č.p.15, Město VBT“   
Lokalizace stavby: parc.č. 5080, 5128 a 5097 v obci Velká Bíteš a kat.ú. Jáchymov

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 08.09.2022
Žadatel: BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, IČ 469 62 816
Stavba: „Úprava čerpací stanice Velká Bíteš – ul. Vlkovská“    
Lokalizace stavby: parc.č. 2295/13, 2295/14, 2295/16, 2295/17 a 2295/18 v kat.ú. Velká Bíteš

Druh dokumentu: stavební povolení
Datum vydání: 13.09.2022
Žadatel: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám.88, 595 01 Velká Bíteš
Stavba: „Stavební úpravy zadní budovy radnice se změnou skladu na kancelář“  
Lokalizace stavby: parc.č. 58 v obci a kat.ú. Velká Bíteš 

Druh dokumentu: územní souhlas
Datum vydání: 11.07.2022 
Žadatel: Obec Nové Sady, Nové Sady č.p. 72,595 01
Stavba: Technické zhodnocení ten. Kurtů
Lokalizace stavby: parc.č. 324/41 Kat.ú. Nové Sady u Velké Bíteše

Druh dokumentu: územní souhlas
Datum vydání: 12.07.2022
Žadatel: Flexipal, a.s., Křoví č.p. 124, 594 54 Křoví
Stavba: Výdejní jednotka mot. nafty
Lokalizace stavby: parc.č. 756/463 v obci a v kat.ú. Křoví

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 15.07.2022 
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873, Černá Pole, 602 00 Brno
Stavba: Záblatí, příp.NN,Tyll
Lokalizace stavby: parc.č. 151/1,147 v obci Záblatí a v kat.ú. Záblatí u O.B.

Druh dokumentu: Společné povolení
Datum vydání: 25.07.2022 
Žadatel: Raja – Moravia, a.s. Osová Bítýška č.p.333, 594 53 Osová Bítýška
Stavba: přístavba haly
Lokalizace stavby: parc.č. st. 298,1958/1 v obci a v kat.ú. Osová Bítýška.

Druh dokumentu: Územní rozhodnutí
Datum vydání: 25.07.2022
Žadatel: Netlife,s.r.o., Meziříčská 298,594 51Křižanov
Stavba: Přípojka NN
Lokalizace stavby: parc.č. 4009/2 v obci a kat.ú. Osová Bítýška 

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 23.08.2022
Žadatel: České Radiokomunikace,a.s.,Skokanská 2117/1,Praha
Stavba: Posílení stožáru
Lokalizace stavby: parc.č. 748/2 v obci a kat.ú. Křoví

Druh dokumentu: Územní rozhodnutí
Datum vydání: 24.08.2022 
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873, Černá Pole, 602 00 Brno
Stavba: Obnova NN pb.č.101 – 119,Spořilov
Lokalizace stavby: parc.č. 2430/4 … v obci a v kat.ú. Osová Bítýška

Druh dokumentu: Územní souhlas
Datum vydání: 05.09.2022 
Žadatel: EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873, Černá Pole, 602 00 Brno
Stavba: Křoví ,rozš. NN, Souček
Lokalizace stavby: parc.č. 739/8,824/5,.. v obci a v kat.ú. Křoví

Druh dokumentu: Územní rozhodnutí
Datum vydání: 06.10.2022 
Žadatel: Obec Křoví, Křoví č.p. 32,594 54 Křoví
Stavba: Inženýrské sítě pro RD, Na Drahách
Lokalizace stavby: parc.č.720/3,829/3,829/5,196/18 v obci a v kat.ú. Křoví

INFO 106/99-13

1. Zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednáváte administraci veřejných zakázek externě? Či tyto varianty kombinujete?

Kolik u Vás bylo veřejných zakázek administrovaných skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022.

Odpověd': Některé veřejné zakázky zajišťujeme svými zaměstnanci a některé organizujeme externě. Externě zadané VZ v roce 2021 — 2, v roce 2022 — 2.

2. Zajištujete-li zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze externí administrátory, probíhá toto na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či tyto varianty kombinujete?

Odpověď: Sjednávání externích administrátorů probíhá pouze na základě naší poptávky k předložení cenové nabídky za administraci.

3. Jaké zřizujete příspěvkové organizace (název; sídlo; účel, pro který jsou zřizovány)?

Odpověď: Příspěvkové organizace města:

 • Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš, škola
 • Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš, škola
 • Základní škola Velká Bíteš, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš, škola
 • Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, 595 01 Velká Bíteš, škola
 • Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, 595 01 Velká Bíteš, škola
 • Střední odborná škola Jana Tiraye, Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, škola
 • Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš, kultura
 • Poliklinika Velká Bíteš, Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš, zdravotnictví

4. Zřizujete-li příspěvkové organizace prosím o informaci, zdali tyto zadávají veřejné zakázky skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednávají administraci veřejných zakázek externě. Či tyto varianty kombinují?

Odpověď: Jednotlivé příspěvkové organizace nám nepředkládají přehledy o zadávání veřejných zakázek, proto musíte požádat o informace přímo je.

5. Pokud si Vámi zřizované příspěvkové organizace sjednávají administraci veřejných zakázek externě, prosím o informaci, zdali toto probíhá na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím od hoc smluv? Či jsou tyto varianty kombinovány?

Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizací administrováno skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022 (k datu doručení této žádosti)?

Odpověď: K tomuto nemáme informace. Svou žádost musíte směřovat přímo na příspěvkové organizace.

6. Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji:

 • předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
 • druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).

Odpověď:

2021: předpokládaná hodnota 6,9 mil. Kč bez DPH — stavební práce předpokládaná hodnota 26,8 mil. Kč bez DPH — stavební práce

2022: předpokládaná hodnota 3,2 mil. Kč bez DPH — dodávka předpokládaná hodnota 12,7 mil. Kč bez DPH — stavební práce

7. Pokud Vámi zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji:

 • předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
 • druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).

Odpověď: K tomuto nemáme informace. Svou žádost musíte směřovat přímo na příspěvkové organizace.

INFO 106/99-14

Žádost

Žadatelka požaduje poskytnutí el. kopie nájemní, resp. pachtovní smlouvy, jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 2695/2, p.č. 3624, p.č. 4090 v k.ú. Velká Bíteš.

Odpověď

Kopie požadované smlouvy byla žadatelce zaslána.

INFO 106/99-15

Žádost

žádám tímto v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a se zákonem o obcích o informace

 • jaká je celková hodnota nemovitých věcí, o jejichž koupi městem Velká Bíteš rozhodlo zastupitelstvo města ode dne 6. 10. 2018 do dnešního dne (tedy včetně koupí, které byly schváleny, ale nebyly dosud realizovány)
 • jakou je celková hodnota nemovitých věcí, o jejichž prodeji městem Velká Bíteš rozhodlo zastupitelstvo města ode dne 6. 10. 2018 do dnešního dne (tedy včetně prodejů, které byly schváleny, ale nebyly dosud realizovány)

Odpověď

Vážený pane,

v souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 16. 8. 2022 pod číslem jednacím MÚVB/5867/22 vám v souladu s § 6 – odkaz na zveřejněnou informaci - sdělujeme následující:

Usnesení zastupitelstva města Velká Bíteš, která se týkají převodů a nabytí nemovitých věcí včetně schválených částek jsou zveřejněna na veřejně přístupných webových stránkách města.

Menu

Fulltextové vyhledávání