Dotazy občanů

Dotazy občanů

Tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana s představiteli města. Vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení a e-mail. Rozsah příspěvku je omezený (1200 znaků). Zasílat můžete také názory či reakce na ostatní příspěvky. Odeslaný příspěvek bude zveřejněn v co možná nejkratším čase.


Tento nástroj neslouží k vyřizování osobních účtů či osobních příkoří. Nebudou zveřejněny příspěvky, které podporují protizákonné aktivity a zejména ty, které jsou v rozporu s platnými zákony. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Města Velká Bíteš, používat hanlivých a neetických výrazů, zveřejňovat komerční reklamu. Tato služba občanům neslouží k výměně politických názorů - takové příspěvky budou ignorovány. Správce si rovněž vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky lživé a pomlouvačné, anonymní příspěvky odesílané opakovaně z téže IP adresy pod různými jmény a bez platné emailové adresy. Zveřejněné názory nemusí být shodné se stanoviskem radnice. Správce nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší tyto předpisy a platné zákony. Uživatel, který poruší tato pravidla, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona.


 

(Povolené přílohy: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx - s maximální velikostí 12MB)

* takto označená pole jsou povinná

Miroslav Jabůrek | 3. 3. 2022

Dobrý den, mám otázky k veřejným sportovištím ve Velké Bíteši. V současné době jsou v plánu města tři veřejné volnočasové plochy a to je příležitost, aby každá z nich sloužila určité věkové kategorii a prioritní aktivitě. Z průzkumu unie sportu vyplývá, že dnešní děti a mládež ve volném čase nejvíce baví: trampolína, jízda na koloběžce, kola BMX, skateboard, kolečkové brusle ……. zkrátka aktivity, které jsme my dospělí neznali. Nabízí se tedy první otázka, jestli navrhované prvky odpovídají očekávání současné generaci dětí, a jestli na nových hřištích plochy pro tyto aktivity budou?!? Novým prvkem na Babinci má být pumptrack, ale z celkové plochy zabírá pouze zlomek a s přírodním povrchem nebude sloužit pro nácvik jízdy na koloběžkách, jak je uvedeno ve zpravodaji. Jízda na freestyle koloběžkách a skateboardu vyžaduje zpevněný povrch s prvky, které umožní dětem a mládeži zkoušet různé akrobatické triky a skoky. Dle mého názoru je na hřištích ve Velké Bíteši mnohem více prvků pro menší děti na úkor starších. Mám tedy druhou otázku, kde je v návrzích nových hřišť pamatováno na náctileté děti?!? Další otázka k zamyšlení je údržba tak členitého a úzkého prostoru od pumptracku po ohniště a také valu se stromy oddělující rodinné domky, z hlediska nákladovosti a časové náročnosti, především při sečení travnatých ploch? 18.2. 2022 Děkuji Jabůrek

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Dobrý den,
dvě volnočasové plochy (pod ulici Luční na Babinci a park U Stadionu) jsou především plochami veřejného prostranství s funkcí relaxace a odpočinku, které nejsou primárně plochami sportu, byť sportovní či pohybové aktivity obsahují. Protože se obě plochy nachází v blízkosti bytové zástavby, není možné na nich umísťovat hlučná sportoviště. Dopravní hřiště u ZŠ Sadová má funkci využití přesně danou. Malé trampolíny se navrhují v parku U Stadionu. Na koloběžkách, kolečkových bruslích apod. se bude moci jezdit na asfaltové komunikaci v parku U Stadionu, ale to spíše těch dětí, které se budou učit jezdit. Pumptrack je záměrně menší a na přírodním materiálu, aby to využívali spíše menší děti. Pro kola BMX, skateboard apod. nemáme ve městě žádnou vhodnou plochu, protože se jedná o hlučné sporty a jejich umístění v blízkosti obytné zástavby je velice problematické. Uvítáme každý dobrý nápad plochy, kde bychom mohly tyto druhy sportu rozumně umístit. S budováním nových využitelných ploch rostou i požadavky na jejich údržbu. Jsme si toho vědomi. Musíme však hledat rovnováhu mezi funkčností prostoru a ochranou okolní zástavby. Plochy veřejného prostranství musí spolupůsobit a být v rovnováze se svým okolím, aby dobře fungovaly.
S pozdravem
Bednář