Dotazy občanů

Dotazy občanů

Tato aplikace slouží jako prostředek komunikace občana s představiteli města. Vždy uvádějte Vaše jméno a příjmení a e-mail. Rozsah příspěvku je omezený (1200 znaků). Zasílat můžete také názory či reakce na ostatní příspěvky. Odeslaný příspěvek bude zveřejněn v co možná nejkratším čase.


Tento nástroj neslouží k vyřizování osobních účtů či osobních příkoří. Nebudou zveřejněny příspěvky, které podporují protizákonné aktivity a zejména ty, které jsou v rozporu s platnými zákony. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Města Velká Bíteš, používat hanlivých a neetických výrazů, zveřejňovat komerční reklamu. Tato služba občanům neslouží k výměně politických názorů - takové příspěvky budou ignorovány. Správce si rovněž vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky lživé a pomlouvačné, anonymní příspěvky odesílané opakovaně z téže IP adresy pod různými jmény a bez platné emailové adresy. Zveřejněné názory nemusí být shodné se stanoviskem radnice. Správce nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší tyto předpisy a platné zákony. Uživatel, který poruší tato pravidla, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona.


 

(Povolené přílohy: .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx - s maximální velikostí 12MB)

* takto označená pole jsou povinná

Karel Dvořák | 29. 10. 2022

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem bude (co se týče oprav, jiných úprav i zimní údržby) nakládáno s komunikacemi převedenými po dokončení obchvatu do majetku města. Mám na mysli především křižovatku u prvního stupně ZŠ a ulice na ni navazující.

Předem děkuji za odpověď

Karel Dvořák

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Dobrý den pane Dvořáku,

severozápadní obchvat města Velká Bíteš byl dokončen, ale stavby částí silnic II/379 (ul. Tišnovská) a III/3791 (ul. Vlkovská) ještě nebyly na město Velká Bíteš převedeny. Pokud by byly tyto části silnic ve vlastnictví města Velká Bíteš, bylo by s nimi nakládáno stejně jako s ostatními místními komunikacemi. O údržbu o opravy silnic včetně všech součástí a příslušenství by se muselo postarat město. Co se týká konkrétně křižovatky u ZŠ Tišnovská 115, tak zde je záměr změny přednosti v jízdě a to ve vazbě na budované obchodní centrum na ulici Vlkovská. Výsledné řešení závisí na stanovisku Dopravního inspektorátu Policie ČR.

S pozdravem

Ing. Pavel Bednář

Pavel Novák | 29. 9. 2022

Dobrý den.
Měl bych na Vás jeden dotaz. Narazil jsem si na stránkách města u článku "Realizované stavby Města Velká Bíteš v letech 2018 - 2022" (https://www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/obor-investic-a-rozvoje/vyznamne-stavby-mesta/6604-zrealizovane-stavby-mesta-velka-bites-v-letech-2018-2022) na stavební akci "Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš, ul. Vlkovská". Tato stavba není ještě zdaleka dokončena, je již ovšem v rubrice realizované stavby, čili hotové. Dotaz zní, jak se město Velká Bíteš podílelo finančně na výstavbě soukromého nákupního centra. Děkuji. Dále ještě prosím o informaci, kde se nachází obec "Vezděkov" - "Rekonstrukce autobusových čekáren v místní částech - Jáchymov, Vezděkov a Jindřichov".
Děkuji.
Pavel Novák

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Dobrý den pane Nováku,

akce "Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš, ul. Vlkovská" je správně zařazena pod názvem článku "realizované", protože to znamená jak dokončené, tak i rozestavěné (stavěné). Město Velká Bíteš poskytlo pozemky, na kterých se staví komunikace a ukládají inženýrské sítě. Po dokončení inženýrských sítí a komunikace budou tyto převedeny na Město. Dále Město staví nebo financuje inženýrské sítě, na které mimo jiných napojuje i obchodní centrum.

V názvu "Rekonstrukce autobusových čekáren v místních částech - Jáchymov, Vezděkov a Jindřichov" došlo ke zřejmé chybě překlepu na klávesnici, správně mělo být uvedeno "Bezděkov". Děkujeme za upozornění.

S pozdravem

Pavel Bednář

Marcela Brabencová | 14. 9. 2022

Dobrý den, můžete mně prosím napsat, v jakém časovém horizontu je plánováno vybudování vodovodu v Jindřichově?
Děkuji za odpověď

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Dobrý den paní Brabencová,

v plánu investic Svazu vodovodů a kanalizací, tj. v plánu vodovodních a kanalizačních staveb na území města Velká Bíteš není pro období do konce roku 2024 zařazena žádná aktivita směřující k vybudování vodovodu v místní části Jindřichov.

S pozdravem

Pavel Bednář

Vladimír Čech | 31. 7. 2022

Vážený pane inženýre,

jsou někde k dispozici informace ohledně nového hřiště na ul. Družstevní (vizualizace, datum dokončení apod.)? Nikde ve zpravodajích a ani na stránkách města se mi nepodařilo získat žádné bližší informace k této renovaci. Můžete je prosím zveřejnit či mě alespoň odkázat na místo kde jsou informace k dispozici? Předem děkuji za ochotu.

S pozdravem,
ČV

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Dobrý den pane Čechu,

přikládám Vám odkaz na web města Velká Bíteš, kde najdete informace k hřišti na ulici Družstevní:

https://www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/projekty-a-dotace/vyznamne-akce-mesta/6587-vznika-venkovni-fitness-hriste-na-ulici-druzstevniPřeji pěkný denIng. Pavel Bednář

odbor investic a rozvoje

Zdeněk Králík | 20. 6. 2022

Vážený pane Bednáři,
Velmi nemile mne překvapila vaše odpověď na dotaz pana Jabůrka ohledně rekonstrukce 3 antukových tenisových dvorců.
Konstatujete bez jakéhokoliv dalšího upřesnění, že se zpracovává studie na využití území za fotbalovým stadionem na ulici Vlkovská, a zmiňujete jakoby mimochodem - s umělým povrchem.
Pokud takto nahlížíte na tenisové aktivity v roce 2022, v tom případě si dohledejte zápisy z jednání předchozího starosty pana Báni. On už před 12ti lety nabízel neuspokojeným členům TC města Vel.Bíteš jejich možný návrat na 3 tenisové kurty, jež budou součásti plánovaného "Sportovního Centra" za stávajícím fotbalovým hřištěm. A váš aktuální odkaz na studii jen potvrzuje skutečnost, že v Bíteši dlouhodobě neexistuje koncepce rozvoje sportovních aktivit, bez ohledu na věkovou strukturu zájemců.
Pane Bednáři, s trvalou nadějí v srdci vám připomenu záměr stávajícího starosty z května roku 2020, týkajícího se tenisového areálu se 3 antukovými kurty na pozemcích p.č. 198/3,4 a 5.
Cituji z dopisu: " Město je nuceno provést kompletní rekonstrukci kurtů a vybudovat nové zázemí. Prioritou města je toto vše realizovat v rámci jedné etapy a s využitím vhodných dotačních titulů, což předpokládáme v roce 2021, příp. v roce následujícím." - konec citace.
Můj dotaz tedy zní: kdy se milovníci tenisu dočkají kompletní revitalizace TA a jeho následného využívání veřejností, a rovněž i tenisovými cluby ?
Je totiž polovina roku ve kterém měla být výše popsaná investice dokončena, jež byla Radou města opakovaně projednávána a Zastupitelstvem města schválena.
Aktuálně je na TA patrno pouze dokončení oplocení směrem od potoka, a provedena přípojka NN.
Pane Bednáři, víte proč výše zmiňuji moji naději na znovuzrození tenisových aktivit ? Protože 5ti tisícové město si zaslouží takové zastupitele, kteří naslouchají přáním svých občanů, a namísto slibů a frází o studiích či analýzách, používají obyčejný selsky rozum. Mimochodem, antukový povrch kurtu je na údržbu nenáročný, je nejšetrnější pro komplexní motoriku těla, ale především jej preferuje Český tenisový svaz, pro případnou účast tenisových týmů v soutěžích.

Očekávám se zájmem Vaši konstruktivní odpověď a jsem

S pozdravem

Zdeněk Králík
prezident tenisového clubu Matador z.s.

Velká Bíteš, dne 20. června 2022

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Vážený pane Králíku,

v souvislosti s připravovanou celkovou rekonstrukcí kabin fotbalového stadionu, kterou vznikne dostatečné kapacitní zázemí sportovcům, celkem logicky prověřuje město Velká Bíteš možnost vybudování dalších sportovních a herních ploch severně za fotbalovým stadionem. Protože město vlastní pouze asi ¼ celkových uvažovaných ploch, musí nejprve řešit výkupy potřebných pozemků. Aby byl výkup pozemků cílený, musí se nejdříve stanovit minimálně rozsah vykupovaných pozemků a k tomu právě slouží studie. Tato studie řeší plošné umístnění jednotlivých funkčních ploch a neřeší detailně skladbu těchto ploch, to je předmětem dalšího stupně dokumentace. Další postup města bude záležet na tom, jak velkou plochu území bude město vlastnit.

Rekonstrukce sportoviště - tenisové kurty v ulici Kozí včetně zázemí byla v minulosti projekčně připravována, ale z důvodu značné finanční náročnosti nebyla dosud realizována. Bez dotačních prostředků je tento projekt obtížně realizovatelný. V případě nepoužitelnosti tenisových kurtů v ulici Kozí je možné využít stávající tenisové kurty v nejbližším okolí.

Umělý povrch v provedení umělé trávy s křemičitým pískem je na údržbu výrazně méně náročný než antukový povrch a přitom současně zajišťuje víceúčelové využití hřiště.

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace se můžete na mě obrátit.

S pozdravem

Ing. Pavel Bednář

Miroslav Jabůrek | 8. 6. 2022

Dobrý den pane Bednáři,
navazuji na dotaz z 3. 3. 2022, kdy v odpovědi uvádíte, že volnočasové plochy (hřiště na Babinci a park u Stadionu) nejsou primárně plochami sportu.
V současné době jsou ale ve správě města plochy určené ke sportování, které město neudržuje. Chci se proto zeptat:
1. Kdo je odpovědný za veřejná hřiště ve Velké Bíteši a jejich stav?
2. Jak plánuje „město“ obnovit, nebo nahradit tenisové hřiště a hřiště
U stadionu, a v jakém časovém horizontu?
3. Proč není školní hřiště za 2.stupněm ZŠ na ulici Sadová v odpoledních hodinách volně přístupné pro veřejnost tak, jako v okolních obcích? (Náměšť, Zbraslav)

Děkuji M.Jabůrek

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Dobrý den,

odpovědi na Vaše dotazy jsou následují:

1. Za stav veřejných hřišť ve Velké Bíteši nese odpovědnost město Velká Bíteš, kde má tuto agendu na starosti konkrétní pracovník Ing. Hana Žáková z odboru investic a rozvoje.

2. V současné době se zpracovává studie na využití území za fotbalovým stadionem na ulici Vlkovská, kde jsou mimo jiné navrženy i tenisové kurty a jiné sportovní plochy s umělým povrchem.

V letních měsících letošního roku by měla proběhnout rekonstrukce stávajícího hřiště u bytového domu č.p. 475 U Stadionu. Toto víceúčelové hřiště pro malou kopanou, volejbal, florbal a jiné míčové hry by mělo mít umělý povrch. Plocha bude odvodněna a bude obnoveno oplocení.

3. Na hřišti u školy na Sadové probíhá v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách (8.00 - 15.00 ) školní výuka a následně občasná mimoškolní aktivita. V minulosti bylo hřiště volně přístupné což mělo za následek ničení umělého povrchu a nepořádek na hřišti (sklo, odpadky, atd.). Z důvodu bezpečnosti dětí při hodinách tělocviku bylo hřiště pro volnou veřejnost uzavřeno. Organizované aktivity zde po dohodě se zástupci školy probíhají.Ing. Pavel Bednář

odbor investic a rozvoje

Vít Novák | 26. 5. 2022

Dobrý den, proč plánujete zrušit hřiště pro děti na kopanou apod. U Stadionu na parcele číslo 727/4 a budete tam budovat parkoviště?
Děkuji za odpověď. Novák

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Vážený pane Nováku,

k Vašemu dotazu plánování parkoviště na hřišti na ul. Družstevní na pozemku parc.č. 727/4 v k.ú. Velká Bíteš Vám sdělujeme, že v současné době se na tomto hřišti připravuje umístění venkovní fitness sestavy pro dospívající děti a dospělé. Současně bude provedena úprava stávající opěrné stěny na rozhraní hřiště a zpevněné plochy před řadovými garážemi. V prostoru stávajícího hřiště se v současné době parkoviště nepřipravuje.Ing. Pavel Bednář

odbor investic a rozvoje

Miroslav Jabůrek | 3. 3. 2022

Dobrý den, mám otázky k veřejným sportovištím ve Velké Bíteši. V současné době jsou v plánu města tři veřejné volnočasové plochy a to je příležitost, aby každá z nich sloužila určité věkové kategorii a prioritní aktivitě. Z průzkumu unie sportu vyplývá, že dnešní děti a mládež ve volném čase nejvíce baví: trampolína, jízda na koloběžce, kola BMX, skateboard, kolečkové brusle ……. zkrátka aktivity, které jsme my dospělí neznali. Nabízí se tedy první otázka, jestli navrhované prvky odpovídají očekávání současné generaci dětí, a jestli na nových hřištích plochy pro tyto aktivity budou?!? Novým prvkem na Babinci má být pumptrack, ale z celkové plochy zabírá pouze zlomek a s přírodním povrchem nebude sloužit pro nácvik jízdy na koloběžkách, jak je uvedeno ve zpravodaji. Jízda na freestyle koloběžkách a skateboardu vyžaduje zpevněný povrch s prvky, které umožní dětem a mládeži zkoušet různé akrobatické triky a skoky. Dle mého názoru je na hřištích ve Velké Bíteši mnohem více prvků pro menší děti na úkor starších. Mám tedy druhou otázku, kde je v návrzích nových hřišť pamatováno na náctileté děti?!? Další otázka k zamyšlení je údržba tak členitého a úzkého prostoru od pumptracku po ohniště a také valu se stromy oddělující rodinné domky, z hlediska nákladovosti a časové náročnosti, především při sečení travnatých ploch? 18.2. 2022 Děkuji Jabůrek

Pavel Bednář, Ing., vedoucí odboru investic a rozvoje

Dobrý den,
dvě volnočasové plochy (pod ulici Luční na Babinci a park U Stadionu) jsou především plochami veřejného prostranství s funkcí relaxace a odpočinku, které nejsou primárně plochami sportu, byť sportovní či pohybové aktivity obsahují. Protože se obě plochy nachází v blízkosti bytové zástavby, není možné na nich umísťovat hlučná sportoviště. Dopravní hřiště u ZŠ Sadová má funkci využití přesně danou. Malé trampolíny se navrhují v parku U Stadionu. Na koloběžkách, kolečkových bruslích apod. se bude moci jezdit na asfaltové komunikaci v parku U Stadionu, ale to spíše těch dětí, které se budou učit jezdit. Pumptrack je záměrně menší a na přírodním materiálu, aby to využívali spíše menší děti. Pro kola BMX, skateboard apod. nemáme ve městě žádnou vhodnou plochu, protože se jedná o hlučné sporty a jejich umístění v blízkosti obytné zástavby je velice problematické. Uvítáme každý dobrý nápad plochy, kde bychom mohly tyto druhy sportu rozumně umístit. S budováním nových využitelných ploch rostou i požadavky na jejich údržbu. Jsme si toho vědomi. Musíme však hledat rovnováhu mezi funkčností prostoru a ochranou okolní zástavby. Plochy veřejného prostranství musí spolupůsobit a být v rovnováze se svým okolím, aby dobře fungovaly.
S pozdravem
Bednář