Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Zvláštní příjemce důchodu

Zvláštní příjemce důchodu

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění se ustanoví osobě, která není schopna výplatu důchodu přijímat (zhoršení zdravotního stavu, úraz) nebo v situaci, kdyby se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, ke kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat (alkoholismus, hraní hazardních her).

Jiná osoba, která je ochotna důchod přijímat a nakládat s ním ve prospěch oprávněné osoby nebo vyživovaných osob, může požádat o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

V této věci je oprávněn jednat občan starší 18 let, způsobilý k právnímu jednání. Většinou s žádostí přicházejí osoby příbuzné a blízké.

Žadatel podává vyplněnou žádost s potvrzením lékaře o zdravotním stavu oprávněné osoby, případně s dokumentem dokládajícím zneužívání důchodu nebo neplnění vyživovací povinnosti.

Žádost se podává se souhlasem dosavadního příjemce, pokud není schopný dávku přijímat a je schopen svůj souhlas projevit, nebo i bez jeho souhlasu – v případě že nemůže souhlas dát (zdravotní důvody) anebo nechce v případě zneužívání dávky nebo neplnění vyživovacích povinností.

Pokud stávající dosavadní příjemce není schopen v řízení samostatně jednat, je mu ustanoven opatrovník pro řízení. Většinou se jedná o jinou osobu z okruhu příbuzných. Tato osoba musí s opatrovnictvím při řízení před správním orgánem souhlasit a předložit platný občanský průkaz.

Po podání žádosti probíhá řízení o ustanovení zvláštního příjemce. Po nabytí právní moci rozhodnutí je toto, většinou s pokyny o způsobu výplaty od zvláštního příjemce, zasíláno na ČSSZ do Prahy, kde je výplata důchodu přesměrována dle rozhodnutí. Celý proces trvá od podání žádosti do přesměrování výplaty několik měsíců.

Úřad, který rozhodnutí vydal, je povinen provádět kontrolu využívání vypláceného důchodu. Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplacena, a to do 1 měsíce.

V případě neplnění povinností zvláštního příjemce může obecní úřad rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu zrušit.

Věcně příslušné k řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění jsou všechny obecní a městské úřady. Městský úřad Velká Bíteš provede toto správní řízení, pokud má dosavadní příjemce důchodu trvalý pobyt ve Velké Bíteši včetně místních částí. Pokud má důchodce trvalý pobyt v jiné obci, např. Vlkov, Křoví, Nové Sady atd., musí žadatel podat žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na daném obecním úřadu.

Při podání žádosti musí mít žadatel vyplněný formulář, potvrzený praktickým lékařem, případně s přílohami prokazujícími zneužívání důchodu nebo zanedbávání vyživovací povinnosti, platný občanský průkaz, informace o důchodu (ústřižek složenky, potvrzení ČSSZ, OSSZ o výši vypláceného důchodu). Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění je k dispozici níže anebo ji lze osobně vyzvednout na MěÚ Velká Bíteš, odbor správní, Bc. Hana Dočkalová, tel. +420 566 789 152, hana.dockalova@vbites.cz, kde lze také získat další informace dle individuální situace žadatele.

Formulář - Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (PDF)

Menu

Fulltextové vyhledávání