Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Vydání matričních dokladů

Vydání matričních dokladů

Matriční úřad, který provedl zápis o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové rodiny, její sourozenci, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Za členy rodiny se pro účely zákona o matrikách považuje manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Prvopis matričního dokladu vydá matriční úřad po předložení platného průkazu totožnosti osobně nebo jej zašle do vlastních rukou na doručenku.

Správní poplatek: Za vydání prvopisu matričního dokladu se správní poplatek neplatí.

Rodný list

Po narození dítěte si jeho rodiče nejpozději do 30 dnů od narození na matričním úřadu vyřídí zápis do knihy narození a rodný list dítěte. Vždy je nutno se obrátit na matriční úřad dle místa narození dítěte.

Oddací list

Matriční úřad do 30 dnů od uzavření manželství provede zápis do knihy manželství a vystaví oddací list. Tento si jeden (nebo oba) z novomanželů vyzvedne osobně nebo bude zaslán do vlastních rukou.

Úmrtní list

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který obdrží matriční úřad dle místa úmrtí od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanského průkazu, cestovního pasu, rodného listu, popř. oddacího listu, úmrtního listu manžela, manželky), provede matriční úřad zápis do knihy úmrtí a vydá úmrtní list, který si může vypravovatel pohřbu vyzvednout osobně nebo mu bude zaslán.

Menu

Fulltextové vyhledávání