Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > O městě > Prevence kriminality

Prevence kriminality města

Město Velká Bíteš se již řadu let angažuje v podpoře činností, majících vliv na potlačování nápadu trestných činů a přestupků. Aktivně, zvláště pak finančně, podporuje sdružení, organizace a spolky, pracující s mládeží, dětmi, pomáhající lidem v nouzi a snažící se začleňovat problematické lidi zpět do společnosti. Město každoročně vypisuje grantový titul, ze kterého mohou žadatelé čerpat finanční prostředky na svůj provoz či aktivity spojené s kulturou, mládeží, sportem, podporou rodiny, požární ochranou, vzděláváním a vědou, protidrogovými aktivitami, prevencí kriminality, ochranou životního prostředí, projekty směřujícími k rozvoji území a zkvalitnění života obyvatel města a prací s osobami handicapovanými (tělesně i mentálně) na území města Velké Bíteše.

Koncepční materiály

Komise prevence kriminality

V roce 2012 zřídil starosta města jako svůj poradní orgán v otázkách zajištění bezpečnosti občanů pracovní skupinu prevence kriminality. Členské zastoupení komise je tvořeno zástupci z řad odborníků – zástupců oblastí, které se sociálně patologickými jevy zabývají.

Městský kamerový dohlížecí systém

V rámci podpory z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR Prevence kriminality ČR na rok 2012 se začal budovat městský kamerový dohlížecí systém, který má v současné době stálé kamerové body, které monitorují veřejná prostranství na území města. Cílem projektu je díky monitorování a kontrole problémových nebo frekventovaných lokalit přispět ke snížení nápadu trestné činnost a přestupků v těchto lokalitách.

Problémové lokality byly a budou vytipovány na základě bezpečnostní analýzy ve spolupráci jak se samotnými občany města, skupinou prevence kriminality, tak samozřejmě Policií ČR. Jde o místa v nichž nejčastěji dochází k rušení veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti, dále se jedná o lokality s koncentrovaným společenským životem.

Dalšími cíly projektu jsou:

  • včasné podchycení vzniku možného protiprávního jednání
  • důkazní funkce, přispívající k větší schopnosti objasnění událých trestných činů nebo přestupků
  • zvyšování pocitu bezpečí občanů města pohybujících se v problematických lokalitách

Ochrana soukromí

Městský kamerový systém převzala od roku 2017 do užívání a své správy městská policie a spolu s Policií ČR ho používají pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod. Kamerový systém je obsluhován zásadně proškolenou obsluhou, která zároveň zajišťuje bezpečnost informací před neoprávněným přístupem, zpracováním, případně šířením. Kamerové záznamy umožňující identifikaci osob je možné uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerových záznamů.

Podmínky používání kamerového systému

  • co nejvíce chránit soukromí občanů
  • operátoři jsou vázáni mlčenlivostí
  • zákaz sledování soukromých prostor
  • nežádoucí scény mohou být automaticky rozostřeny
  • zákaz prohlížení záznamů nepovolenými osobami

Fulltextové vyhledávání