Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Změna trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu

Základní informace

Změna místa trvalého pobytu se provádí na příslušném úřadě v místě nového trvalého pobytu na základě předložení potřebných dokladů. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se postupuje podle zákona č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

  • Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě předložení zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • Zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
  • Podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schválenou soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpis

Kde a s kým situaci řešit

Městský úřad Velká Bíteš, odbor správní, hlavní budova kancelář č. 7

Jaké doklady je nutné předložit

  • Občanský průkaz, příp. jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního
  • Doklad opravňující užívat byt nebo dům /např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu/, anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu a doklad opravňující tuto osobu užívat byt nebo dům /např. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu/. Písemné potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny

Správní poplatky

50,- Kč správní poplatek za občana staršího 15 let

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro ohlášení změny místa trvalého pobytu není nutné mít dopředu vyplněný formulář. Občan dostane vyplněný formulář přímo na místě ke kontrole a podpisu.

Jaké další činnosti jsou po občanu požadovány

Po změně místa trvalého pobytu je nutné požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu, a to na Městském úřadu Velké Meziříčí, odbor správní.

Menu

Fulltextové vyhledávání