Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Potřebuji vyřídit… > Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejich zákonných zástupců.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Fyzické osobě, u niž probíhá změna pohlaví, povolí matriční úřad užívat neutrální jméno a příjmení na základě její žádosti a potvrzení zdravotnického zařízení, u něhož léčba pro změnu pohlaví probíhá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost může podat

 • občan České republiky, popř. zákonný zástupce nezletilého dítěte
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

Kde je možné žádost podat

 • u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

Jaké doklady je nutné předložit

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu)
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem nebo podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • u nezletilého staršího 15 let souhlas nezletilého dítěte
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství)
 • za trvání manželství souhlas manžela/ky
 • doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

Formuláře

Správní poplatky

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější či rodné příjmení 100 Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 Kč

Menu

Fulltextové vyhledávání