Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Povinné informace > Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. > Žádosti o informace za rok 2020

Žádosti o informace za rok 2020

INFO 106/99-1

Žádost o:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

 • název projekt,
 • popis projektu,
 • projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován),
 • finanční rozpočet projektu
 • plánovaný termín započetí projektu
 • předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce

Odpověď:

Poskytnutí informace k investičnímu plánu Města Velká Bíteš na rok 2020 a výhled podle zákona č.106/1999 Sb. v úplném znění

Název projektu Stručný popis projekt Projektant Rozpočet
v mil. Kč vč.DPH
Předpoklad započetí projektu Předpoklad termínu výb.řízení
Velká Bíteš – rekonstrukce ulic Nová čtvrť (obytná zóna) Vybudování zpevněných ploch a komunikace, veřejné osvětlení a metropolitní síť Ing. Antonín Kubín, Brno 13,85 08/2020 04-07/2020
Technická a dopravní infrastruktura U Stadionu Komunikace, parkoviště, chodníky, dešťová kanalizace, přípojky a veřejné osvětlení APC SILNICE s.r.o.; UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou 19,2 08-10/2020 06-09/2020
Rekonstrukce ZŠ Tišnovská 116 Přístavba a stavební úpravy k zajištění bezbariérovosti školy Projekty B.H. s.r.o. 32,8 06/2021 01/2021
Inženýrské sítě ul. Rajhradská Vybudování dešťové kanalizace, chodníku, osvětlení a přípojek OPTIMA, Vysoké Mýto 8,2 06/2020 02/2020
Nasvětlení přechodu pro chodce Tišnovská II/395 + chodník Nasvětlení přechodu, vydláždění a předláždění chodníků + výměna a doplnění veřejného osvětlení Ing. Matýsek; UNI PROJEKT Žďár n/Sáz 0,5 05/2020 -
Modernizace výtahu Poliklinika Velká Bíteš Výměna výtahu VÝTAHY s.r.o. 1,1 04/2020 -
Inženýrské sítě ul. Rajhradská Vybudování dešťové kanalizace, chodníku, osvětlení a přípojek OPTIMA, Vysoké Mýto 8,2 06/2020 03/2020
Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86 Vybudování nových tříd a rekonstrukce objektu Ing. Arch. Vlastimil Kunčík 52,0 06/2020 03/2020

INFO 106/99-2

Žádost o:

 1. Žádám o zasláni informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která j sou nebo budou v provozu v katastru města Velká Bíteš, ať už provozovány městem Velká Bíteš, Policií ČR nebo třetí osobou,
 2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
 3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Velká Bíteš instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

Odpověď:

 • Ve Velké Bíteši včetně místních částí nejsou nainstalovány žádné represivní stacionární radary.
 • Ve Velké Bíteši včetně místních částí nejsou nainstalovány žádné úsekové měřiče rychlosti.
 • Ve Velké Bíteši včetně místních částí jsou nainstalovány níže uvedená technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů:
 • Velká Bíteš, ulice Lánice (GPS souřadnice 49,291, 16,219) – dynamický zpomalovací semafor v kombinaci s přechodem pro chodce – obousměrně
 • Velká Bíteš, ulice Jihlavská (GPS souřadnice 49,288, 16,216) – dynamický zpomalovací semafor – směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, ulice Vlkovská (GPS souřadnice 49,296, 16,221) – dynamický zpomalovací semafor – směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, ulice Jihlavská (GPS souřadnice 49,289, 16,212) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, ulice Lánice (GPS souřadnice 49,295,16,212) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, ulice Hybešova (GPS souřadnice 49,286, 16,229) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, ulice Hybešova (GPS souřadnice 49,283, 16,231) – informativní ukazatel rychlosti, směr místní část Košíkov
 • Velká Bíteš, ulice kpt. Jaroše (GPS souřadnice 49,279, 16,226) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, ulice Tišnovská (GPS souřadnice 49,295, 16,228) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, místní část Ludvíkov (GPS souřadnice 49,253, 16,259) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, místní část Ludvíkov (GPS souřadnice 49,257, 16,257) – informativní ukazatel rychlosti, směr Zbraslav
 • Velká Bíteš, místní část Košíkov (GPS souřadnice 49,267, 16,243) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, místní část Košíkov (GPS souřadnice 49,270, 16,237) – informativní ukazatel rychlosti, směr místní část Ludvíkov
 • Velká Bíteš, místní část Jindřichov (GPS souřadnice 49,267, 16,201) – informativní ukazatel rychlosti, směr Pucov
 • Velká Bíteš, místní část Jindřichov (GPS souřadnice 49,264, 16,199) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • Velká Bíteš, ulice Růžová (GPS souřadnice 49,287, 16,236) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velká Bíteš
 • katastrální území města Velká Bíteš, silnice č. 602 (GPS souřadnice 49,299, 16,174) – informativní ukazatel rychlosti, směr Velké Meziříčí

INFO 106/99-3

Žádost o:

Žádám o poskytnutí všech průzkumů veřejného mínění, výzkumů, analýz apod., které město (nebo jeho organizace) samo vypracovalo či zadalo externímu subjektu od 1.1. 2018.

Odpověď:

Město Velká Bíteš nevypracovalo a ani nezadalo externí firmě vypracování průzkumů veřejného mínění, výzkumů a žádných analýz. S dotazem na příspěvkové organizace se, prosím, obraťte přímo na paní ředitelky a ředitele příspěvkových organizací města Velká Bíteš.

INFO 106/99-4

Žádost o:

žadatel zdvořile žádá o poskytnutí informací:

 1. Jaký systém elektronické spisové služby (dále jen „eSSL“) používá Váš městský úřad?
 2. Od kterého roku jej používá?
 3. Jaký systém eSSL Váš městský úřad používal před zavedením stávajícího?

Odpověď:

na základě Vaší žádosti Vám oznamuji, že Městský úřad Velká Bíteš používá spisovou službu od společnosti VERA, spol. s r.o., IČO 62587978 od roku 2007, která je součástí komplexního
informačního systému Radnice Vera. Před tímto rokem byla spisová služba vedena ručně na základě knižního podacího deníku.

INFO 106/99-5

Žádost:

Kolik řešila za r. 2019 městská policie protiprávních jednání a o jaká jednání se jednalo – alespoň 5 nejčastějších typů, kolik udělila pokut a v jaké celkové výši a kolik případů bylo vyřešeno domluvou?

Odpověď:

V roce 2019 městskou policií evidováno 257 případů protiprávního jednání

 • přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
 • přestupky proti občanskému soužití
 • přestupky proti majetku
 • přestupky proti veřejnému pořádku
 • přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky v územní samosprávě

Žádost:

Kolik řešila městská policie oznámení o spáchání přestupku a v kolika případech věc vyřešila uložením pokuty, v kolika domluvou a v kolika pachatele nevypátrala?

Odpověď:

V roce 2019 městská policie řešila 242 přestupků

 • příkazem na místě pokutou řešeno 28 přestupků v částce 6.600,--Kč
 • domluvou řešeno 190 přestupků
 • oznámeno příslušnému správnímu orgánu 22 přestupků
 • osoba podezřelá ze spáchání přestupku nebyla zjištěna u 8 přestupků

Žádost:

Kolik řešila městská policie přestupků týkajících se parkování a kolik, bylo vyřešeno uložením pokuty?

Odpověď:

V roce 2019 v souvislosti se zastavením a stáním vozidel řešila městská policie 219 přestupků

 • příkazem na místě pokutou řešeno 23 přestupků

Žádost:

Kolik obdrželo město od občanů na činnost městské policie stížností?

Odpověď:

V roce 2019 nebyla obdržena stížnost na činnost městské policie

Žádost:

Jaké činnosti městská policie vykonává, a to jak pravidelně, tak nepravidelně a které z těchto činností před zřízením městské policie vykonávala policie státní?

Odpověď:

Úkoly městské policie jsou uvedeny v § 2 zákona š. 553/1991 Sb. o obecní policii. Městská policie tedy vykonávala úkoly jí stanovené uvedeným zákonem. Mimo tyto úkoly vykonávala i další činnosti jako např. odchyty psů, doručování písemností, převozy osob do protialkoholní záchytné stanice, asistence a dohledy při pořádání sportovních a kulturních akcí. Uváděné úkoly a činnosti prováděla průběžně, pravidelnou činností městské policie byl dohled u přechodů pro chodce na ulici Tišnovská a Na Valech.

Žádost:

Jaké činnosti vykonává městská policie v oblasti prevence kriminality?

Odpověď:

Co se týče prevence kriminality v obci, tak touto je především přítomnost strážníka v ulicích města. Vzhledem k uvedenému městská policie vykonávala v ulicích města hlídkovou službu, jejíž většinu tvořila pěší hlídková činnost. K prevenci kriminality byl taktéž ze strany městské policie využíván místní kamerový dohlížecí systém sloužící k monitorování veřejných prostranství ve městě. Dále byly ze strany městské policie provedeny besedy se zaměřením na předcházení trestné činnosti, problematice užívání omamných látek a problematice stále více rozšířené kyberšikany.

Žádost:

Jaké jsou provozní náklady na činnost městské policie, a to minimálně s rozdělením na mzdy, provoz stanice, provoz služebního vozidla, vzdělávání strážníků?

Odpověď:

Provozní náklady na městskou policii v roce 2019 celkově činily 2.481.455,--Kč, v tomto roce městská policie zaměstnávala 4 strážníky.

 • mzdové náklady na strážníky činily 2.243.353,--Kč
 • provozní náklady služebny městské policie činily 183.884,--Kč
 • provozní náklady na služební vozidlo činily 33.132,--Kč
 • náklady na vzdělávání strážníků činily 7.692,--Kč
 • ostatní náklady 13.394,--Kč (výstroj strážníků, hygienické a čistící prostředky prostředky)

V rozpočtu města Velká Bíteš pro rok 2020 je určena na činnost městské policie částka ve výši 2 730 000,- Kč.

Menu

Fulltextové vyhledávání