Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > Významné akce města > Program DVEA

Program DVEAObnova zeleně

Odborná zahradnická firma tento týden zahájila obnovu veřejné zeleně na Hrnčířské ulici. Je to poslední krok k úspěšnému dokončení revitalizace ulice, jež se nachází v centru města a je součástí Městské památkové zóny Velká Bíteš. Pracovníci firmy Zahradnictví Šmídek začali vysazovat vzrostlé stromy (sakura, mirobalan), které doplnili směsí listnatých keřů (kalina, svída).

Instalace světel na sloupy veřejného osvětlení

Dnes byla dokončena instalace světel na sloupy veřejného osvětlení. Typ světel je stejný jako na Masarykově náměstí a na Kostelní ulici, protože se nachází v Městské památkové zóně Velká Bíteš.

Aby nová Hrnčířská ulici byla ještě pěknější, pracovníci technických služeb současně provedli instalaci půlkruhových květináčů vysetých muškáty.

Pokládka povrchu komunikace na ulicích Hrnčířská a Peroutkov

Dnes počasí umožnilo zahájit pokládku povrchu komunikace na ulicích Hrnčířská a Peroutkova. Dnes by měla být hotova pokládka spodní hrubé vrstvy a zítra by firma COLAS pokládala finální vrstvu.
V těchto ulicích zbývá dokončit kompletaci světelných bodů veřejného osvětlení a dodláždění zbývajících vjezdů k některým rodinným domům. Na závěr bude
řešena veřejné zeleň, která nově se rodící bítešskou promenádu na Hrnčířské ulici ještě vylepší.

Pokládka betonových obrubníků

Na Hrnčířské ulici byla dnes zahájena pokládka betonových obrubníků. Stavební firma zahájila pokládku silničních obrubníků v úseku směrem od Masarykova náměstí.

Rychlost pokládky obrubníků a následné zámkové dlažby na chodníky a podélná stání pro osobní automobily v současné době bude hlavně záležet na počasí.

26.04.2010

Rekonstrukce ulice Hrnčířská ve Velké Bíteši pokračuje podle plánu. Včera byla dokončena pokládka kabelů nízkého napětí a sdělovacího vedení. Tyto práce trvaly cca jeden měsíc a investory byly E-ON a Telefonica O2.
Dnes byly zahájeny práce na podkladních vrstvách komunikace a chodníku, jejichž investorem je město Velká Bíteš.

13.04.2010

Vybrán dodavatel komunikace na výstavbu ulic Hrnčířská a Peroutkova

Rada města schválila, na svém zasedání 12.dubna, dodavatele komunikace na ulice Hrnčířská a Peroutkova. Jednalo se o poslední veřejnou zakázku, která odpověděla na otázku, kdo bude zodpovídat za provedené práce povrchů výše uvedených ulic.

Nejvýhodnější nabídku předložila firma COLAS CZ,a.s.. Náklady na asfalty na ulici Hrnčířská a Peroutkova budou stát město 1.377.430,00 korun včetně 20 % DPH. Termín pokládky povrchů je stanoven na poslední týden v měsíci květnu.

Rekonstrukce jednotné kanalizace a veřejného vodovodu

Od října minulého roku do března 2010 probíhala rekonstrukce jednotné kanalizace a veřejného vodovodu v Hrnčířské ulici a ve zbylé části ulice Peroutkova. Jak vodovod tak i kanalizace stavebně končí v souladu s platnou dokumentací ve východní části Masarykova náměstí, jež přesně navazuje na projekt jeho úpravy.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, jehož členem je město Velká Bíteš, úspěšně čerpal v minulém roce dotaci z kraje Vysočina ve výši 3,4 miliónu korun (z programu Drobné vodohospodářské ekologické akce).
Jakmile to počasí v březnu dovolilo, rozeběhly se práce na pokládkách zemních silnoproudých kabelů NN distribuční společnosti E.ON a zemních sdělovacích kabelů společnosti O2. Předmětné náklady nesou jednotlivé distribuční společnosti samostatně. Souběžně s pokládkou silnoproudých kabelů proběhne přípolož elektrických kabelů veřejného osvětlení, jež bude vzhledově stejné jako v prostoru křižovatky u kostela sv. Jana Křtitele (projekt podpořený Evropskou unií). Dodavatelem veřejného osvětlení jsou Technické služby města a celkové náklady akce VO činí 646.261 korun včetně DPH.

Z veřejných zakázek poté už zbývá zrealizovat poslední, a to dodávku asfaltového koberce. Od dubna do konce května bude probíhat konečná úprava povrchů chodníků, podélných parkovacích míst pro stání osobních automobilů a jednosměrné komunikace.

Pokud počasí bude vycházet venkovním pracím vstříc, tak revitalizace ulic Hrnčířská a Peroutkova bude do konce jara dokončena.

Posouzení a hodnocení veřejné zakázky

Rada města, na svém zasedání, konaném 8.března, projednala výsledek posouzení a hodnocení veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Hrnčířská a Peroutkova“. Ze třech předložených nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší cenou od Technických služeb Velká Bíteš spol.s r.o..

Celková cena včetně DPH činí 646.261,00 Kč. Práce budou prováděny v souběhu s pokládkou kabelů NN distribuční společnosti E.ON.

Přípravné práce

Od poloviny října minulého roku se naplno rozeběhla rekonstrukce jednotné kanalizace a veřejného vodovodu v ulici Hrnčířská a zbylé části v ulici Peroutkova. Jak vodovod tak i kanalizace stavebně končí ve východní části Masarykova náměstí dle platné stavební dokumentace, která přesně navazuje na projekt úpravy náměstí. Na začátku března stavební firma dokončila objekt kanalizace a v druhém týdnu stavbu vodovodu. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko úspěšně čerpal v roce 2009 dotaci z kraje Vysočina ve výši 3,4 miliónu korun (z programu Drobné vodohospodářské ekologické akce).

Současně byly začátkem března zahájeny přípravné práce na pokládce silnoproudých a sdělovacích kabelů. Investory těchto prací jsou EO.N a O2. Rekonstruováno bude i veřejné osvětlení města.
Od dubna do konce května bude probíhat konečná úprava povrchů chodníků a komunikace. Pokud počasí bude vycházet vstříc venkovním pracím, tak harmonogram revitalizace ulic Hrnčířská a Peroutkova bude do 31. května dokončena.

Začátek stavby revitalizace zasahuje až do náměstí, proto se počítá s úpravou náměstí i v severovýchodní části.

30.11.2009

V měsíci listopadu dokončila stavební firma JCZ z Maršovic u Nového Města na Moravě výstavbu hlavní kanalizační stoky v Hrnčířské ulici. Současně pracovníci firmy položili nové kanalizační přípojky k jednotlivým rodinným domům. Stavební stroje se poté přemístily a zahájily výstavbu nové kanalizace v ulici Peroutkova, jež bude napojena do již existující kanalizace v části ulice; tato krátká ulička je totiž z pohledu vodohospodářského zajímavá tím, že odkanalizování je řešeno částečně do Kostelní ulice a částečně do ulice Hrnčířské. Na předmětnou investiční akci město čerpá prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dotaci od kraje Vysočina ve výši 3,4 miliónu korun. Počasí stavbě přálo, takže mohla být dokončena letos. Současně jsme tím splnili podmínku poskytnuté dotace - do konce roku 2009 prostavit a vyúčtovat 85% stavebního objektu jednotné kanalizace. Pokud i nadále bude počasí příznivé pro výstavbu inženýrských sítí, zahájí stavební firma ještě letos práce na novém vodovodu. V příštím roce by pak měla následovat nová komunikace.

04.11.2009

V polovině měsíce října stavební firma postoupila s budováním nové kanalizace z Masarykova náměstí do Hrnčířské ulice. Příslušná smlouva o poskytnutí dotace od kraje Vysočina ve výši 3,4 miliónu korun je podepsaná, a tak bylo možné s rekonstrukcí v Hrnčířské a Peroutkově ulici započít.

Vzhledem k tomu, že nová kanalizace jde přibližně v původní trase, neměla by hrozit kolize s archeologickým ústavem a tedy ani pozdržení stavebních prací včetně navýšení nákladů stavby za příslušné honoráře archeologů i jejich pomocníků. Pracovat se bude v listopadu a pokud dovolí počasí i v prosinci. Je totiž důležité, aby kanalizace byla hotová letos, protože v příštím roce by měla být nad ní budována nová komunikace. Současně se jedná i o podmínku poskytnuté dotace ‑ do konce roku 2009 musí být hotových 85 % stavebních prací.

07.10.2009

Práce na rekonstrukci kanalizace byly zahájeny Od pondělí 5.října byly uzavřeny ulice Hrnčířská, Peroutkova a stavební firma zahájila práce na rekonstrukci kanalizace z Masarykovy náměstí
směrem do ulice Hrnčířská

01.10.2009

Samospráva města připravuje druhým rokem rekonstrukci ulic Hrnčířská a Peroutkova. Během prázdnin jsme získali poslední stavební povolení na komunikace, chodníky i parkoviště a hned poté jsme prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko podali žádost o dotaci na rekonstrukci kanalizace z programu „Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce". Termín uzávěrky pro podávání žádostí byl 31.7.2009. Hodnotící výbor zasedal dne 13. 8. 2009 a doporučil zastupitelstvu kraje poskytnutí dotací 10 žadatelům v celkové výši 40 608 939 Kč. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 15.září 2009 dotaci SVaK Žďársko pro Velkou Bíteš ve výši 3 410 088 Kč. Znamená to finanční příspěvek ve výši 77,42 % z celkových nákladů 4 404 685 Kč dle již uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o náklady bez 19% DPH, protože SVaK Žďársko je plátcem této daně. Pro město z toho vyplývá, že předmětnou daň nemusí platit, čili jde o další finanční podporu. Podíl Velké Bíteše tak činí 298 379 Kč (což je 30 % ze zbylých vlastních nákladů ve výši 994 597 Kč).

Během druhé poloviny září probíhalo vyřízení dopravní uzavírky ulic, aby se na začátku října mohlo začít budovat. Vítěznou firmou, jež podala nejlepší nabídku na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, je JCZ z Maršovic u Nového Města na Moravě. Do konce roku by měla být položená nová kanalizace. Jakmile to umožní počasí, začne se v příštím roce s budováním vodovodu. Pak se přidají další firmy, které si vybrali distributoři firmy E.ON a O2. Budou pokládat zemní kabely elektrické energie a telefonní kabely. Po inženýrských sítích budou následovat komunikace, podélné parkování a chodníky s veřejným osvětlením. Pro představu půjde rozsahem o stejnou akci jako byla Tyršova ulice. Za trpělivost a shovívavost všem majitelům a návštěvníkům nemovitostí dotčených kompletní rekonstrukcí ulic Hrnčířská a Peroutkova předem děkujeme.

Závěrem shrnutí jedné z nejlepších dotací, která je uchopitelná pro Velkou Bíteš, ikdyž má pouze pět tisíc obyvatel. Celkové náklady na rekonstrukci kanalizace včetně 19 % DPH jsou 5 241 575 Kč. Podíl našeho města je již zmíněných 298 379 Kč, což znamená 5,7 %!

Uzavírka Hrnčířská (PDF)

Obnova zeleně
Obnova zeleně
Instalace světel na sloupy veřejného osvětlení
Asfalt v Hrnčířské
Asfalt v Hrnčířské
Pokládka obrubníků
Rekonstrukce ulice Hrnčířská
Rekonstrukce kanalizace - ulice Hrnčířská
Zahájení prací


Menu

Fulltextové vyhledávání