Nový územní plán Velká Bíteš

Vážení občané,

Město Velká Bíteš zve občany na veřejné projednání návrhu nového územního plánu Velká Bíteš, které se uskuteční ve středu 17. května od 16.00 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Na veřejném projednání bude podán odborný výklad k návrhu nového územního plánu a bude možné pokládat otázky, na které budou odpovídat projektant, pořizovatel a zástupci města Velká Bíteš.

Veřejnost má nyní možnost nahlédnout do zpracované dokumentace návrhu Územního plánu Velká Bíteš (upravené po společném projednání a posouzené nadřízeným správním orgánem) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále také jen „návrh ÚP“) a v případě potřeby podat k němu své připomínky, námitky a stanoviska.

Veřejná vyhláška – „Doručení Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Velká Bíteš o návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území k veřejnému nahlédnutí“ – je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu ÚP podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 § 52 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou

Pro podání připomínky lze použít zveřejněný formulář - docx„Připomínka / námitka_k_návrhu ÚP Velká Bíteš“

Zpracovaná dokumentace návrhu ÚP je k nahlédnutí v termínu od vyvěšení veřejné vyhlášky do 24.5.2023 včetně:

a) na MěÚ Velká Bíteš, odboru investic a rozvoje (2. budova radnice),

kontaktní osoba Ing. Pavel Bednář, dveře č. B07, tel. 566 789 120, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz
Do návrhu ÚP lze nahlédnout ve dnech Po, St: 8:00-11:00 hod a 14:00-16:00 hod a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) Út, Čt, Pá: 8:00- 11:00 hod.

b) na internetové adrese: https://www.vbites.cz/novy-uzemni-plan-mesta

Adresa pro zasílání připomínek je: Městský úřad Velká Bíteš, odbor inv. a rozvoje, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš; případně elektronicky: e-podatelna: podatelna@vbites.cz ; datovou schránkou: DS: 67zb7hf.

Cílem pořizování nového územního plánu je nahradit stávající územní plán včetně všech jeho změn.

V případě dotazů se lze obrátit na kontaktní osobu:

Ing. Pavel Bednář, tel. 566 789 120, e-mail: pavel.bednar@vbites.cz

Přílohy:

pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf1.77 MB

pdf2_Hlavni vykres.pdf5.06 MB

pdf3_Vykres verejne prospesnych staveb.pdf1.75 MB

pdf4_Vykres poradi zmen v uzemi.pdf1.83 MB

pdf5_Koordinacmi vykres.pdf7.2 MB

pdf6_Vykres predpokladanych zaboru.pdf4.93 MB

pdf7_Vykres sirsich vztahu.pdf3.33 MB

pdf8_KOV_vodovod.pdf2.38 MB

pdf9_KOV_kanalizace.pdf2.32 MB

pdf10_KOV_elektricka energie.pdf1.97 MB

pdf11_KOV_plynovody_dalkovody.pdf1.79 MB

pdf12_KOV_telekomunikace.pdf1.6 MB

pdfTXT_ Velka Bites_navrh pro VP.pdf1.39 MB

pdfTXT_Velka Bites pro VP_oduvodneni.pdf4.49 MB

pdfRUR Velka Bites.pdf569.86 KB

pdfSEA Velka Bites.pdf8.83 MB

docxformular_pro_namitky_a_pripominky_UPVelka_Bites_52odst.23.docx30.98 KB

pdfOOP_UPVB_32023_proVJ.pdf24.81 MB