Oprava střech a doplnění tepelné izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš

Název veřejné zakázky
Oprava střech a doplnění tepelné izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky
Předmětem plnění v rámci tohoto výběrového řízení je oprava tří střech a současně zlepšení tepelně izolačních vlastností těchto střech bytových domů v ulici Návrší č.p. 249, 250, 259. Zlepšení tepelné izolace střechy je navrženo přidáním desek minerální vlny tl. 80 mm k současné vrstvě tl. 160 mm. Po demontáži krytiny a dvojitého laťování se provede zvýšení krokve, instalace nové pojistné difúzní folie a následně bude zpětně instalováno dvojité laťování a krytina.


Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu

Platnost od
20.05.2014

Platnost do
29.05.2014

Poznámka

Zadávací dokumentaci tvoří přiložená výzva k podání nabídky spolu s krycím listem a čestným prohlášením a dále výkaz výměr. Projektová dokumentace je poskytována uchazečům na vyžádání u kontaktní osobou uvedené ve výzvě k podání nabídky.


Připojené soubory

Vyzva_k_podani_nabidky_sign.pdf

Cestne_prohlaseni.doc

Kryci_list.doc

Vykaz_vymer_-_BD_Navrsi_259.xls

Vykaz_vymer_-_BD_Navrsi_250.xls

Vykaz_vymer_-_BD_Navrsi_249.xls

Navrh_smlouvy_o_dilo.doc

 

Protokol z otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek

Protokol.pdf

Rozhodnutí o zrušení

Rozhodnuti_o_zruseni_na_web.pdf