Veřejné zakázky

Město Velká Bíteš, jako veřejný zadavatel zde uveřejňuje všechny své veřejné zakázky, které zadává v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon") a v souladu s aktuálními Pravidly města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen "Pravidla").
Dle § 27 Zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na  služby částce 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000 Kč. Tyto veřejné zakázky se řídí Pravidly.
Veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby více než 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce více než 6.000.000 Kč, se řídí Zákonem.
Město Velká Bíteš má zřízen profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz. Na tomto profilu zadavatele jsou zveřejňovány všechny veřejné zakázky, u kterých to nařizuje Zákon, pravidla poskytovatele dotace nebo jiný závazný dokument.


Informace pro zhotovitele

pdfOznačení stavby - dokument PDF ke stažení

 
Filtr
Počet zobrazení 
Číslo Titulek článku Datum vypsání Kontaktní osoba
1 Realizace venkovních únikových schodišť 30. červenec 2021 Napsal Luboš Havelka
2 Veřejná zakázka: Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova 15. listopad 2021 Napsal Eva Červinková
3 Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová 28. červenec 2021 Napsal Luboš Havelka
4 III/3928 Velká Bíteš, rekonstrukce násypu - obnovené VŘ 26. červenec 2021 Napsal Luboš Havelka
5 Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš - Masarykovo náměstí 86 22. září 2020 Napsal Milan Pelc