Veřejné zakázky

Město Velká Bíteš, jako veřejný zadavatel zde uveřejňuje všechny své veřejné zakázky, které zadává v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "Zákon") a v souladu s aktuálními Pravidly města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen "Pravidla").
Dle § 27 Zákona se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na  služby částce 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000 Kč. Tyto veřejné zakázky se řídí Pravidly.
Veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby více než 2.000.000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce více než 6.000.000 Kč, se řídí Zákonem.
Město Velká Bíteš má zřízen profil zadavatele na adrese www.vhodne-uverejneni.cz. Na tomto profilu zadavatele jsou zveřejňovány všechny veřejné zakázky, u kterých to nařizuje Zákon, pravidla poskytovatele dotace nebo jiný závazný dokument.


Informace pro zhotovitele

pdfOznačení stavby - dokument PDF ke stažení

 
Filtr
Počet zobrazení 
Číslo Titulek článku Datum vypsání Kontaktní osoba
1 Velká Bíteš - místní část Košíkov, chodník podél silnice II/395 2. únor 2024 Napsal Michal Lukášek
2 Úsekové měření rychlosti při komunikaci I/37, Velká Bíteš 18. říjen 2023 Napsal Michal Lukášek
3 MŠ U Stadionu - úpravy východní rampy 17. říjen 2023 Napsal Michal Lukášek
4 Veřejná zakázka: Rekonstrukce pivovaru, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš 29. září 2023 Napsal Eva Červinková
5 Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba 20. únor 2023 Napsal Michal Lukášek
6 Modernizace učebny CNC na SOŠ Jana Tiraye 23. leden 2023 Napsal Milan Pelc