Realizované stavby Města Velká Bíteš v letech 2018 - 2022

 

thumb skola 

Vážení občané,


rádi bychom Vám zrekapitulovali významné stavby, které byly realizovány v letech 2018 - 2022 ve Městě Velká Bíteš.

 
 

Rok 2018:
1) Inženýrské sítě na Babinci

 


2) Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš


3) Rekonstrukce obecního rybníku - Březka


4) Rekonstrukce obecního Rybníku - Bezděkov

5) Inženýrské sítě Na Vyhlídce Lípová - Strojní


6) Oprava památkově chráněných objektů ve Velké Bíteši


7) Výměna oken ve zbylé části polikliniky na ulici Tyršova 223 ve Velké Bíteši

 Rok 2019:

1) Oprava komunikace Holubí Zhoř - Jáchymov


2) Oprava Kulturního domu Březka

3) Oprava domu Masarykovo náměstí 85

Rok 2020:

1) Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379 - Tišnovská


2) Modernizace výtahu v druhé budově polikliniky


3) Oplocení KD Velké Bíteš


4) Dešťová kanalizace, ul. U Stadionu

5) Rekonstrukce ulic Nová čtvrť

6) Rekonstrukce autobusových čekáren v místní částech - Jáchymov, Bezděkov a Jindřichov

7) Oprava komunikací v Holubí Zhoři

8) Stavební úpravy a přístavba objektu kulturního domu v Jáchymově

9) Oprava fasády kulturního domu v Jindřichově

10) Kamenná zídka pro kontejnery tříděného odpadu

11) Veřejné osvětlení v Košíkově

Rok 2021:

1) Zkapacitnění Mateřské školy Masarykovo náměstí 86


2) Oprava lávky přes ulici Kpt. Jaroše


3) SZ obchvat města Velká Bíteš


4) Akustické úpravy tělocvičny Základní školy Sadová

5) Schodiště U Mateřské školy U Stadionu

6) Veřejné osvětlení Za Potokem a Strmá

7) Rekonstrukce autobusových čekáren v místních částech - Bezděkov a Pánov

8) Zázemí tenisových kurtů v Holubí Zhoři

9) Výměna střechy nad sálem KD v Jáchymově

10) Oprava komunikace v Jestřabí

11) Oprava komunikace v Košíkově

12) Košíkov - novostavba vodovodu - napojení na vodovod Velká Bíteš

13) Rekonstrukce ulice Rajhradská

 

Rok 2022:
1) Přechod pro chodce před speciální školou, Tišnovská 116


2) Oprava propoje mezi ulicemi Vlkovská a Lánice

3) Výstavba dešťové kanalizace mezi ulicemi Za Uličkami a Tyršova


4) Výstavba komunikace - ul. Tyršova


5) Výměna oken a renovace vrat, Masarykovo náměstí 85

6) Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš, ul. Vlkovská

7) Kanalizační přípojka KD Velká Bíteš

8) Veřejné osvětlení Karlov

9) Oprava komunikace K Mlýnům

10) Realizace venkovních fitness prvků řady workout

11) Dřevěná lávka přes potok Bítýška u Mateřské školy Lánice

12) Prodloužení ulice Za Uličkami

13)Chodník v obci Ludvíkov

14) Obratiště Jestřabí

15) Garáž pro SDH v Holubí Zhoři

16) Rekonstrukce Oranžového hřiště

17)Multifunkční hřiště U Stadionu


Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš