Zveřejnění plnění rozpočtu města za rok 2021

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vás informovat o zveřejnění údajů o plnění rozpočtu města za rok 2021 na webových stránkách města. Pod Městským úřadem – odrážka Hospodaření města jsou zveřejněny mimo jiné tyto přehledné tabulky plnění rozpočtu příjmů a výdajů od roku 2008 doplněné grafickým znázorněním podle typů příjmů a výdajů v jednotlivých letech.

Dále zde samozřejmě můžete najít schválený rozpočet na letošní rok (včetně archivu od roku 2008), který bude průběžně doplňován o schválená rozpočtová opatření v průběhu roku, a také Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-24.

Dalšími zveřejněnými dokumenty jsou Závěrečné účty města a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města od roku 2015.

V kolonce Hospodaření města je umístěn odkaz na specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházení ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány.

Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému. Je zde také Rozklikávací rozpočet pro vybraný subjekt a nově i ukazatel rozpočtové odpovědnosti. Tyto údaje slouží pro lepší informovanost občanů o hospodaření a finanční situaci města a jím zřízených příspěvkových organizací.

 

Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš

Věra Pokorná