Vydávání druhopisů matričních dokladů

V případě ztráty rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu je nutno se obrátit na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí  a zažádat o vydání druhopisu matričního dokladu.

Jaké doklady je nutné předložit:

* písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu

* platný doklad totožnosti

* doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho

sourozenců

* ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 

Správní poplatek

100 Kč za vydání druhopisu matričního dokladu

Formulář

Město Velká Bíteš Žádost o vydání druhopisů matričních dokladů 28.50 Kb