Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, vč. osob s poruchami autistického spektra. Průkaz lze získat na základě samostatného řízení a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Dle zákona č. 388/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, lze také přiznat dávky:

-       příspěvek na mobilitu

-       příspěvek na zvláštní pomůcku

Podrobné informace  poskytnou pracovníci ÚP ČR, Masarykovo nám. 7, Velká Bíteš, tel. 950 177 280.