Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Poplatek ze psů

  PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

  POPLATEK ZE PSŮ

  Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010 města Velká Bíteš (http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/304-ozv-042010-o-mistnim-poplatku-ze-psu)

  Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Velká Bíteš.

  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

  Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik své poplatkové povinnosti, případně změnu údajů uvedených v ohlášení, do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Formuláře viz níže.

  Odpovědná osoba je povinna zajistit, aby pes byl vždy při pohybu na veřejném prostranství označen platnou evidenční známkou, kterou držiteli psa vydá Městský úřad Velká Bíteš při ohlášení držení psa, příp. ztrátě (http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/309)

  Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. V případě držení psa po dobu kratší než jeden kalendářní rok zaplatí držitel psa poplatek v poměrné výši.

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo:

  1. v domě s jedním až třemi byty, s výjimkou domů uvedených v písm. C)
   1. za prvního psa 200 Kč
   2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
  2. v domě s více než třemi byty nebo v jiném objektu
   1. za prvního psa 1000 Kč
   2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1500 Kč
  3. v domě s jedním až třemi byty v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jindřichov, Jestřabí, Košíkov, Ludvíkov, Pánov
   1. za prvního psa 50 Kč
   2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75 Kč.

  Sazba poplatku za kalendářní rok činí ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel siotčího důchodu, mající trvalý pobyt:

  1. v domě s jedním až třemi byty, s výjimkou domů uvedených v písm. c)
   1. za prvního psa 150 Kč
   2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 225 Kč
  2. v domě s více než třemi byty nebo v jiném objektu
   1. za prvního psa 200 Kč
   2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
  3. v domě s jedním až třemi byty v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jindřichov, Jestřabí, Košíkov, Ludvíkov, Pánov
   1. za prvního psa 50 Kč
   2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 75 Kč.

  Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Poplatky uhraďte prosím včas, jinak se vystavujete možnosti vyměření zvýšeného poplatku.

  V případě, že držitel psa změnil v průběhu kalendářního roku trvalý pobyt mimo území města Velká Bíteš a uhradil již poplatek za celý kalendářní rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

  Poplatek je možno zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Velká Bíteš (kancelář č. B18, 2.budova), nebo zaplacením na účet č.: 19-1726751/0100 vedený u Komerční banky, a.s. - nutno uvést variabilní symbol, který je možno získat u správce poplatku.

  V případě dotazů se můžete obrátit na správce poplatku:

  hlavní pokladna

   

  Dokumenty ke stažení:

  nahlaseni_psa_do_evidence.doc 38.50 Kb

  odhlaseni_psa_z_evidence.doc 29.00 Kb

  zadost_o_vraceni_preplatku_na_mistnim_poplatku_ze_psu.doc 21.00 Kb

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail. Odesláním e-mailové adresy udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.