Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > IROP + OPŽP > Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86

Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86IROP_CZ_RO_B_C_RGB.jpg

Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009907
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Kolová výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy ve Velké Bíteši, která je v současné době nedostatečná a nedovoluje uspokojení poptávky po umístění dětí ze strany jejich rodičů. Díky přístavbě dvoupodlažní budovy a stavebním úpravám stávajících prostor vzniknou ve škole dvě nové třídy (včetně dalšího zázemí k jednotlivým třídám), a dojde tak ke zkapacitnění školy o 44 dětí. Na přijetí tak budou mít větší šanci i děti mladší tří let. Projekt rovněž počítá s nákupem vybavení do tříd a k nim náležícímu zázemí. Současně bude projektem zajištěna bezbariérová dostupnost školy, kterou ve stávající chvíli budova školy nesplňuje – hlavní vstup do MŠ bude přesunut do zadní části stávající budovy, ve stávajících prostorách vedle schodiště bude instalován výtah, sociální zázemí bude uzpůsobeno pro dítě na vozíčku. Doplňkovou aktivitou projektu je zatraktivnění venkovní prostranství – v uzavřeném areálu školy bude vybudována nová zahrada, kde budou vysazeny nové prvky zeleně a instalovány herní prvky, vznikne tak nový bezbariérově přístupný oplocený prostor, který dětem zajistí místo pro hraní na čerstvém vzduchu. Výsledkem projektu bude navýšení kapacity mateřské školy ze 126 na 170 míst.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 55 328 509 Kč

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje):

Financování před výběrovým řízením

Název veřejné zakázky

Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš - Masarykovo náměstí 86

Zadavatel

Město Velká Bíteš

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve stavebních úpravách stávající budovy MŠ přístavbě MŠ. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových dokumentacích na profilu zadavatele

Způsob zadání

Užší řízení

Přílohy

Veškerá zadávací dokumentace včetně smlouvy o dílo je přístupná na profilu zadavatele

Publicita

EXIT 162


Menu

Fulltextové vyhledávání