Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Podatelna

Podatelna, Elektronická podatelna

Upozornění

E-mailovou komunikaci bohužel není možné považovat za zaručenou. To znamená, že není zaručeno doručení zprávy. V případě, že je podání pomocí e-mailové komunikace doručeno na podatelnu, pracovník podatelny po zapsání do systému odesílá zpět odpověď v následujícím tvaru:

"Potvrzení doručení datové zprávy elektronické podatelně úřadu

Vaše datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu

dne … v … hod … min 15s.

Zpráva byla zaevidována v rámci spisové služby úřadu pod číslem jednacím vyznačeném v „předmětu“ tohoto potvrzení. Při Vaší další komunikaci s námi ve stejné věci uvádějte prosím toto číslo."

Pokud taková zpráva zpět nedorazí, lze předpokládat, že původní e-mailová zpráva s podáním nebyla na podatelnu doručena. V takovém případě, je na místě odeslat podání znovu, případně se telefonicky informovat, jaká je situace (tel. +420 566 789 111).

Informace o provozu podatelny města Velká Bíteš a o podmínkách přijímání dokumentů 

Město Velká Bíteš zveřejňuje informace dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa pro doručování dokumentů

Město Velká Bíteš (příp. Městský úřad Velká Bíteš), Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš (adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat)

Úřední hodiny podatelny

pondělí, středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:30, pátek: 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

Podatelna se nachází v 1. budově MěÚ Velká Bíteš, 1. patro, dveře č. 14.

Adresa elektronické podatelny

podatelna@vbites.cz

Identifikátor datové schránky

67zb7hf

Datové formáty

Datové formáty dokumentů obsažené v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

HTM, HTML (hypertextový dokument), TXT (prostý text), RTF (dokument v textovém standardu RTF), PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), ODF (opendocument format), DOC, DOCX (dokument MS Word), XLS, XLSX (dokument MS Excel), ZIP (archiv), CSV (csv formát), TIF, GIF, JPG, JPEG, PNG (obrázky), ZFO, FO (602 Form Filler)

Technické nosiče dat

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě: CD-R, CD-RW, DVD-R a DVD-RW, přenosný disk (USB Flash disk, USB HDD)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu přijaté datové zprávy

Pokud je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných městem Velká Bíteš (dále jen „škodlivý kód“), dojde k odstranění celé zprávy nebo škodlivé části zprávy z dalšího zpracování; ta část datové zprávy, která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna, však bude standardním způsobem zpracována. Informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou bude neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu

Pokud město Velká Bíteš zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopno určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se městu Velká Bíteš vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, město Velká Bíteš dokument dále nezpracovává. Není-li město Velká Bíteš schopno určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. Město Velká Bíteš postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém město Velká Bíteš přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu mu@vbites.cz, případně volejte na tel. č. +420 566 789 111.

Seznam zaměstnanců úřadu a volených představitelů úřadu, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci

Zaměstnanci úřadu, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci v souvislosti se zajištěním provozu elektronické podatelny městského úřadu jsou:

  • Ivana Habánová, sekretářka Městského Úřadu Velká Bíteš

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě

  • zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

S využitím uznávaného nebo zaručeného elektronického podpisu lze vůči orgánům úřadu činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání "doplňovat" papírovou formou. Výjimku z uvedeného pravidla tvoří ty agendy, v nichž je třeba k samotnému podání přikládat povinné přílohy, které byly v listinné podobě vyhotoveny subjektem odlišným od podatele a dále ty správní agendy, v nichž je zvláštním zákonem stanoveno povinné použití tištěných formulářů nebo papírové formy. Konkrétní informace ve vztahu k jednotlivým správním agendám poskytnou podatelům funkčně příslušné odbory úřadu. Žádosti o tyto informace lze podávat emailem, telefonicky, faxem nebo písemně. Tyto dotazy zodpovídají funkčně příslušné odbory úřadu. Bez použití jakéhokoliv druhu elektronického podpisu lze v současné době činit platná podání zejména v případech, kdy má být podání vyřizováno podle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dále při podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu.

Příjem a zpracování elektronických podání

Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost předána do spisové služby úřadu. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání

Menu

Fulltextové vyhledávání