Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

1. Název

Město Velká Bíteš

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou uvedeny v kontakních informacích na webových stránkách města zde

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 566 789 111
Telefonní seznam MěÚ

4.5 Adresa internetových stránek

oficiální: https://www.velkabites.cz

4.6 Adresa podatelny

Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš

 

Detailní informace k podání zde.

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna: podatelna@vbites.cz

(upozornění - e-mailová komunikace není zaručená - čtěte zde)

4.8 Datová schránka

67zb7hf - město Velká Bíteš

 

5. Případné platby lze poukázat

19-1726751/0100 KB Žďár nad Sázavou

6. IČO

00295647

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00295647

10. Příjem podání a podnětů

Podání a podněty je možné podat na podatelně Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš. K přijetí je kompetentní i každý odbor městského úřadu. Lze je podat ústně, písemně v listinné podobě nebo elektronicky na elektronickou adresu podatelny podatelna@vbites.czči do datové schránky města 67zb7hf.

K podání některých žádostí lze využít formuláře, které jsou zveřejněny na internetových stránkách nebo jsou k dispozici na příslušném odboru městského úřadu.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence