Žádost o dotaci z rozpočtu města

Žádost o dotaci z rozpočtu města

Žádost o dotaci z prostředků města

Žadatel může podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Žádost o poskytnutí dotace musí být podána na níže uvedených formulářích. Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na podatelnu MěÚ Velká Bíteš v písemné nebo elektronické podobě (e-mailem na adresu: podatelna@vbites.cz, příp. do datové schránky: 67zb7hf).

O poskytnutí dotace rozhoduje v závislosti na výši požadované částky rada města (do 250 tis. Kč včetně) nebo zastupitelstvo města (nad 250 tis. Kč).

Schválené dotace budou vyplaceny na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, ve které je mimo jiné stanovena povinnost předložit finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků (viz níže uvedené formuláře finančního vypořádání).

 

Bližší informace podá zaměstnanec na postu likvidace faktur.

 

Dokumenty ke stažení:

xlszadost_o_dotaci_z_rozpoctu_mesta.xls

xlsfinancni_vyporadani_dotace_z_rozpoctu_mesta.xls