Modernizace učebny CNC na SOŠ Jana Tiraye

banner

Integrovaný regionální operační program

43. Výzva IROP střední školy – SC 4.1 (PR)

Číslo projektu:

CZ.06.04.01/00/22_043/0002037

Název projektu:

Modernizace učebny CNC na SOŠ Jana Tiraye

Cíl politiky:

Cíl politiky 4 – Sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv     

Priorita:

Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Specifický cíl:

SC 4.1 – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Hlavní cíl projektu:

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání, předmětem realizace projektu je modernizace odborné učebny CNC a zvýšení kvality odborného polytechnického vzdělávání

Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi. V odborné učebně se budou vyučovat pouze odborné předměty v oblasti polytechnického vzdělávání + odborný výcvik.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové předpokládané výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 

10 042 462,35 Kč

 

Financování před výběrovým řízením:

Druh dotace/zdroje spolufinancování

Podíl na celkových způsobilých výdajích

Příspěvek unie

6 923 000,01

Max 70 %

Finanční prostředky ze státního rozpočtu

1 978 000,00

Max 20 %

Vlastní zdroje příjemce

988 999,99

10 %

Celková výše způsobilých výdajů

9 890 000,00

100 %

     

Přímé výdaje

 

9 242 990,65

Nepřímé výdaje

 

647 009,35