Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86

IROP CZ RO B C RGB

Integrovaný regionální operační program

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009907

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kolová výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy ve Velké Bíteši, která je v současné době nedostatečná a nedovoluje uspokojení poptávky po umístění dětí ze strany jejich rodičů. Díky přístavbě dvoupodlažní budovy a stavebním úpravám stávajících prostor vzniknou ve škole dvě nové třídy (včetně dalšího zázemí k jednotlivým třídám), a dojde tak ke zkapacitnění školy o 44 dětí. Na přijetí tak budou mít větší šanci i děti mladší tří let. Projekt rovněž počítá s nákupem vybavení do tříd a k nim náležícímu zázemí. Současně bude projektem zajištěna bezbariérová dostupnost školy, kterou ve stávající chvíli budova školy nesplňuje – hlavní vstup do MŠ bude přesunut do zadní části stávající budovy, ve stávajících prostorách vedle schodiště bude instalován výtah, sociální zázemí bude uzpůsobeno pro dítě na vozíčku. Doplňkovou aktivitou projektu je zatraktivnění venkovní prostranství – v uzavřeném areálu školy bude vybudována nová zahrada, kde budou vysazeny nové prvky zeleně a instalovány herní prvky, vznikne tak nový bezbariérově přístupný oplocený prostor, který dětem zajistí místo pro hraní na čerstvém vzduchu. Výsledkem projektu bude navýšení kapacity mateřské školy ze 126 na 170 míst.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 55 328 509 Kč

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje):

Zkapacitneni MS financovani

 

Název veřejné zakázky 

Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš - Masarykovo náměstí 86 

Zadavatel 

Město Velká Bíteš 

Předmět zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve stavebních úpravách stávající budovy MŠ přístavbě MŠ. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových dokumentacích na profilu zadavatele  

Způsob zadání

Užší řízení

 

Přílohy

Veškerá zadávací dokumentace včetně smlouvy o dílo je přístupná na profilu zadavatele ZDE 

Publicita: 

EXIT 162

pdfBřezen 2021 ; pdfDuben 2021 ; pdfKvěten 2021 ; pdfČerven 2021 ; pdfČervenec 2021 ; pdfSrpen 2021 ; pdfZáří 2021 ; pdfŘíjen 2021 ;pdfListopad 2021 ; pdfProsinec 2021 
 pdfLeden 2022 ; pdfÚnor 2022
pdfBřezen 2022;pdfDuben 2022