Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor investic a rozvoje > Významné stavby města > Rekonstrukce ulic Nová čtvrť

Rekonstrukce ulic Nová čtvrťAktualizováno 3. 11. 2020 8:37

Harmonogram provádění prací:

Harmonogram prováděných prací

Vysvětlivky: Okrová = Akce města Velká Bíteš akce města Velká Bíteš, Šedivá = Akce SVK Žďársko akce SVK Žďárko

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Dne 26.6.2020 byla vyhlášena veřejná zakázka "Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť" ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2020-021964. Zadavateli veřejné zakázky je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (zadavatel č. 1) a Město Velká Bíteš (zadavatel č.2).

Zadávací řízení probíhalo formou užšího podlimitního řízení na stavební práce. Celkem 10 účastníků zadávacího řízení podalo žádost o účast ve výběrovém řízení a 5 z nich předložilo cenovou nabídku.

Hodnocena a posuzována byla dle § 39 odst. 4 zákona nejlevnější nabídka dle stanoveného hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku nabídku firmy VHS stavby a.s..

Dne 14.10.2020 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, kterým se stala firma VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 568 01 Jihlava, IČ: 25183052.

V souladu se zadávacími podmínkami byly uzavřeny se zhotovitelem dvě smlouvy:
Se zadavatelem č.1: 11 137 319,88 Kč
Se zadavatelem č.2: 7 159 680,12 Kč
__________________________________
Celková cena: 18 297 000,00 Kč bez DPH.

V pondělí 19.10.2020 proběhlo předání staveniště zhotoviteli. Do 14 dnů od předání staveniště předá zhotovitel harmonogram stavby.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


V roce 2018 bylo vydáno povolení pro stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť“. Předpokládá se, že v letošním roce bude zahájena její realizace, a to od října 2020. Dokončení stavby plánujeme v červenci 2021.

Rekonstrukce nové čtvrti

Stavba zahrnuje rekonstrukci ulic, kde na začátku a na konci průjezdné ulice (směr jih – sever) budou umístěny zpomalovací prahy. Tak se z této ulice a kolmo na ní osazených dvou slepých ulic stane obytná zóna. Lokalita tří ulic bude nově šířkově uspořádána a to tak, že po obou stranách ulice budou nově zřízeny odstavné pruhy či zeleň v šířce 2,5 m. Zbylá prostřední část bude využívána jako jízdní pruh o šířce 3,9 m. V místech křižovatek se šířka jízdního pruhu rozšiřuje na 5,5 m. Po celé délce rekonstruovaných ulic budou umístěny lampy veřejného osvětlení. Celkem bude rozmístěno 17 ks sloupů veřejného osvětlení. Sloupy o výšce 5 m budou pozinkované a bude na nich umístěno LED svítidlo.

V odstavných pruzích a v místech vjezdů na pozemky k rodinným domům bude použita zámková dlažba, která bude barevně odlišena. Jízdní pruhy budou mít asfaltový povrch. Rekonstrukcí bude vytvořeno 34 parkovacích stání.

V celé rekonstruované části bude položena optická síť, která bude sloužit mimo jiné případným zájemcům k připojení na městské datové rozvody.

Současně bude probíhat stavba Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem jejich stavby je rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přepojení veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek.

Dále v souběhu bude probíhat realizace energetické stavby, která spočívá ve výměně vzdušného vedení za zemní kabelové rozvody. Investorem této stavby je E.ON Distribuce, a.s..

Celkem bude položeno 480 m vodovodu, 596 m kanalizace, 450 m veřejného osvětlení a 530 m metropolitní optické sítě. Celkem bude provedeno 2 497 m2 povrchů, z toho bude 1 932 m2 zpevněných ploch komunikací a 565 m2 zeleně.

V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterého bychom měli znát v září 2020.

Nová čtvrť - rekonstrukce

Koordinační situace v měřítku 1:250 ke stažení (PDF)

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Menu

Fulltextové vyhledávání