Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor investic a rozvoje > Významné stavby města > Novostavba dešťové kanalizace v ulici U Stadionu - I. etapa

Novostavba dešťové kanalizace v ulici U Stadionu - I. etapaAktualizováno 24. 1. 2022 15:16

Stavba DOKONČENA.

Kolaudační souhlas

Zhotovitel dokončil a předal stavbu dešťové kanalizace (investor město Velká Bíteš) i stavbu splaškové kanalizace a vodovodu ( investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko) dne 31.07.2021.

Následně byla podána žádost o kolaudaci jak na stavbu města, tak i stavbu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále též „SVK Ždársko“). Dne 15.10.2021 byl vydán kolaudační souhlas na městskou stavbu vodního díla: „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace ul. U Stadionu, SO 22.2 Novostavba dešťové kanalizace u BD“.

Na konci minulého roku jsme podávali žádost na opravu komunikace v dotčené ulici. Bohužel žádost nebyla schválena k financování. Z tohoto důvodu byla komunikace opravena tak, aby byla bezpečně sjízdná. Dále pomocí asfaltového recyklátu vznikla v dolní části ulice nová parkovací místa.

V prosinci letošního roku budeme opět podávat žádost o dotaci na opravu dotčené komunikace. Pokud tentokrát bude dotace doporučena k financování a k opravě komunikace tak dojde co nejdříve.

Práce v lokalitě U Stadionu na výstavbě kanalizací a vodovodu ještě nejsou zdaleka u konce. Na I. etapu začátkem příštího roku naváže II. etapa. Předpokládaný termín zahájení je stanoven na 1.2.2022. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.10.2021. V rámci této stavby bude probíhat novostavba dešťové kanalizace a vodovodu a rekonstrukce jednotné kanalizace. Dále bude rekonstruována část ulice Tyršova, která je v současné době napojena na hranu silnice I/37, ul. Lánice. Tato stavba řeší rekonstrukci komunikace, vybudování nového chodníku a opravu veřejného osvětlení (více o stavbě v sekce Významné stavby – 2. etapa výstavby dešťové kanalizace v lokalitě U Stadionu a Rekonstrukce ulice Tyršova).

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš

15.10.2021


Plán organizace výstavby

Plán organizace výstavby

Plán organizace výstavby (PDF)

Stanovení přechodové úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodové úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodové úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci (PDF)

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Harmonogram prací stavby "Velká Bíteš - Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu"

Harmonogram prací stavby Velká Bíteš - Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu

Harmonogram prací stavby Velká Bíteš - Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu (PDF)

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Oznámení o zahájení realizace stavby "Velká Bíteš - novostavba 14 BD, ul. U Stadionu“

Vážení občané,

dle informací od zhotovitele stavby VHS Bohemia a.s. bude od 1. týdne letošního roku probíhat vytyčení stavby, příprava zařízení staveniště a s tím i související přechodné úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci (Stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci (PDF)).

Zahájení prací na realizaci stavby je předpokládáno v 3. - 4. týdnu, záleží však na naskladnění materiálů od dodavatelů zhotovitele. Naskladňování materiálů začne v 2. týdnu letošního roku. Realizace stavby bude započata u stávající šachty č. 219, a to realizací dočasného propojení splaškové kanalizace a následně realizací hlavního řadu splaškové kanalizace. Následně budou realizovány propoje dešťové kanalizace a hlavní řad dešťová kanalizace. Po dokončení kanalizací bude pokračovat stavba ve výstavbě vodovodního řadu.

Harmonogram od zhotovitele obdržíme do 10.01.2021. Po jeho odsouhlasení bude zveřejněn na této stránce.

Situační výkres dokumentace pro provádění stavby v měřítku 1:500 (DPS - Situace dešťové kanalizace (PDF)).

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


 

Vážení občané,
v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ulic U Stadionu Vás informujeme na zahájení prací výše uvedené stavby.

Stavba zahrnuje novostavbu dešťové kanalizace, rekonstrukci jednotné kanalizace a rekonstrukci vodovodu. Celkem bude položeno:

  • 220,7 metrů dešťové kanalizace, z toho 17,3 metrů tvoří přípojky,
  • 364,1 metrů jednotné kanalizace, z toho 76,7 metrů tvoří přípojky,
  • 361,6 metrů vodovodu, z toho 23 metrů tvoří přípojky.

Město Velká Bíteš je stavebníkem pouze dešťové kanalizace. Vodovod a jednotná kanalizace je stavbou Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. Více informací a koordinační situaci v měřítku 1:500 naleznete na stránkách města Velká Bíteš, www.velkabites.cz, v sekci Významné stavby.

Zhotovitel vzešel z výběrového řízení na základě hodnocení komise veřejné zakázky. Zhotovitelem je tedy stala firma VHS Bohemia a.s.. O zahájení stavby, které se předpokládá v první polovině prosince, Vás budeme informovat na webových stránkách města, kde bude zveřejněn před zahájením stavby i harmonogram prací. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na 31.5.2021.

V průběhu realizace stavby se budeme snažit o co nejmenší omezení občanů, avšak zcela zamezit mu nedokážeme. V průběhu výstavby se zřejmě nevyhneme uzavření parkovacích stání u bytových domů. Včas Vás budeme informovat o tom, že k takovým omezením dojde, abyste si mohli vyjet vozidly a dočasně parkovat mimo neprůjezdný úsek ulice. Po celou dobu s Vámi budeme v kontaktu a budeme Vás informovat o všem podstatném. Veškeré důležité informace budeme uveřejňovat na webových stránkách města.

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


V roce 2018 bylo vydáno povolení pro stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace ul. U Stadionu, SO 22.2 Novostavba dešťové kanalizace u BD“. V letošním roce se předpokládá, že bude zahájena její realizace, a to v říjnu 2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je konec května 2021.

novostavba dešťové kanalizace u stadionu

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace. Začátek navržené dešťové kanalizace bude v místě napojení do stávající šachty č. 218 zřízené na stoce jednotné kanalizace. V šachtě č. 218 bude rovněž začínat rekonstrukce stoky jednotné kanalizace na ulici U Stadionu. Pro napojení nové kanalizace bude nutno v šachtě vybourat otvor, ve dně upravit odtokový žlab a po nasunutí potrubí otvor zabetonovat a dotěsnit pryskyřicí. Kanalizace bude nejprve vedena přes plochy, na kterých budou ve výhledu zřízeny komunikace a parkoviště, a asi od poloviny úseku mezi šachtami č. Šd17 a Šd18 bude vedena v navrženém parkovišti. Od šachty č. Šd18 bude kanalizace vedena v celé délce v ose jízdního pruhu navržené komunikace na ulici U Stadionu. Konec dešťové kanalizace bude v šachtě Šd23 v prostoru mezi bytovým domem č.p. 474 a centrální kotelny.

Na kanalizační stoce je navrženo celkem 8 revizních betonových šachet. Na navrženou kanalizaci bude napojeno celkem 19 kanalizačních přípojek. 10 přípojek bude napojeno od nových uličních vpustí osazených v komunikaci ulice U Stadionu. 4 přípojky budou od retenčních nádrží osazených u bytových domů a 5 přípojek bude od retenčních nádrží osazených u parkovišť mezi bytovými domy.

Současně bude probíhat stavba Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. Předmětem jejich stavby je rekonstrukce jednotné kanalizace včetně připojení přípojek a rekonstrukce s novostavbou vodovodu. Celkem bude položeno 220,7 m dešťové kanalizace, 364,1 m jednotné kanalizace a 361,6 m vodovodu. Výstavba kanalizací a vodovodu omezí dopravu a parkování v předmětné lokalitě.

V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterého bychom měli znát v září 2020.

novostavba dešťové kanalizace u stadionu 2

Situace dešťové kanalizace v měřítku 1:500 (PDF)

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš


Menu

Fulltextové vyhledávání