Vzniká venkovní fitness hřiště na ulici Družstevní

V průběhu měsíce srpna letošního roku vznikne z nepoužívaného hřiště na ul. Družstevní venkovní fitness hřiště.

Jedná se o soustavu bradel, hrazd, lavic, žebřin a žebříků, na provádění cviků využívající především váhy vlastního těla a rozvíjí fyzickou zdatnost, obratnost, koordinaci pohybu, rychlost, sílu a vytrvalost. Je určena pro sportovce jakékoliv sportovní úrovně bez rozdílu pohlaví a všech věkových kategorií. Multifunkční cvičební sestava bude osazena společností COLMEX s.r.o. do gumové bezpečnostní zatravňovací dopadové plochy o rozměrech 12m x 8m. Sestava bude doplněna dalšími prvky: kladinou, lavicí na sedy lehy, stepem a stálkami.

Před osazením cvičebních prvků proběhla rekonstrukce betonové opěrné zdi hřiště firmou ATIKA LYSÝ, s.r.o.. Na úpravě plochy hřiště se podílela firma Zemní práce Jan Pavlíček a společnost Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., kteří celou plochu srovnali.Hřiště Družstevní

 

 

Přejeme všem, abyste ve zdraví užívali komfort cvičení na tomto venkovním hřišti.

 

Ing. Hana Žáková

 

referentka odboru investic a rozvoje

 

MěÚ Velká Bíteš