Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová

3.2.2021

Vážení spoluobčané,

v závěru loňského roku se městu Velká Bíteš za finanční podpory MMR podařilo zrealizovat akustické úpravy tělocvičny Základní školy na Sadové ulici.

Jednalo se o úpravy, které byly již dříve vyvolány nevyhovujícím stavem tělocvičny.  Město nechalo vypracovat projektové řešení a připravilo podmínky pro vlastní realizaci. Dodavatel stavby pak jednoduchým způsobem pod stropní konstrukci zavěsil akustické panely.

                  Akustické podhledy-617                            Akustické podhledy-143

Díky této technologii, která již byla využita např. i v O2 aréně v Brně, se podařilo výrazně zlepšit zvukový dojem v tomto sportovním prostoru. Současně byly provedeny i opravy zdiva a výmalba, takže učitelé, žáci i ostatní přátelé sportu se zde nyní cítí téměř jako na novém sportovišti.

Těší nás, že se daří jednoduchými úpravami  zlepšit sportovní prostředí pro Bítešáky a rádi bychom vás  ujistili, že v nich budeme  pokračovat.

   Logo MMR

Ing. Luboš Havelka

Odbor investic a rozvoje

Městský úřad Velká Bíteš