Zpomalovací práh Na Valech

Zpomalovací práh Na Valech plní svoji funkci od spuštění zkušebního provozu, jenž byl schválen 16. dubna Odborem výstavby MěÚ Velké Meziříčí. Výstavba trvala 9 pracovních dnů, dodavatelem byla firma COLAS. Celkové náklady jsou vyčísleny ve výši 627.500 Kč.  V této souvislosti rozhodla Rada kraje Vysočina - na svém zasedání konaném 4. května zařadit akci „II/379 Velká Bíteš–zpomalovací práh“ do rozpočtu kraje, konkrétně jeho kapitoly Doprava. Důvodem je vypracovaná studie nehodových míst v kraji Vysočina s návrhem jejich řešení v letech 2007-2008. Proto náklady na úpravu komunikace II/379, která je majetkem kraje Vysočiny, ve výši 200.000 Kč uhradil kraj Vysočina ze svých prostředků.---


16.04.2010
Dnes proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby, protože stavební firma COLAS dokončila práci v dohodnutém termínu.
Odpoledne subdodavatel dokončil vodorovné dopravní značení dle projektové dokumentace.
Ve večerních hodinách bude odstraněno značení objízdných tras. Ulice Na Valech, včetně nového zpomalovacího prahu, bude opět uvedena do provozu.

prah_valy.jpg