Významné akce města

Rozšíření Střední odborné školy Jana Tiraye Tyršova 239

V září 2014 byla dokončena půdní vestavba a stavební úpravy budovy Střední odborné školy na ulici Tyršova ve Velké Bíteši. Ve volném prostoru půdy zadní budovy SOŠ byly vytvořeny dvě kmenové učebny, každá pro 16 žáků, kabinet pro 4 pedagogy, sociální zařízení a 8 menších skladů. Ve východní části přízemí zadní budovy byly z kmenové třídy a šatny vybudovány učebna cukrářů a učebna kuchařů včetně zázemí. V přízemí přední budovy byla stávající kmenová třída předělána na učebnu stolování s barovým pultem a stylovým nábytkem. V suterénu a v přízemí školy bylo vybudováno nebo obnoveno pět šaten.

Cílem akce bylo vytvořit ve škole na ulici Tyršova takové prostory, aby se sem mohly přestěhovat žáci a učitelé z budovy školy v Lánicích 300. Přestěhováno z Lánic bylo i veškeré využitelné vybavení pro odborné učebny. Tyto uvolněné prostory 2. NP budovy Lánice 300 budou opraveny a stavebně předělány pro potřeby rozšíření mateřské školy.

 

Fotodokumentace ukazuje průběh stavebních prací.

sos_nastavba001sos_nastavba002sos_nastavba003sos_nastavba004

 

 

sos_nastavba005sos_nastavba006

sos_nastavba007sos_nastavba008sos_nastavba009

 

 

 

 

sos_nastavba013sos_nastavba014sos_nastavba016

Rekonstrukce ulice Vlkovská

logo_fv

Zpomalovací semafor na Vlkovské v provozu

Na Vlkovské ulici ve Velké Bíteši byl dne 07.08.2013 uveden do provozu první zpomalovací semafor, který byl budován společně s celkovou rekonstrukcí ulice Vlkovská. Na realizaci akce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská, 2.etapa - zpomalovací semafor“ byla s Krajem Vysočina uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2012“. Výše dotace činí 75.515,00 Kč, což představuje polovinu celkových nákladů.

 

Číst více...

Zpomalovací práh Na Valech

Zpomalovací práh Na Valech plní svoji funkci od spuštění zkušebního provozu, jenž byl schválen 16. dubna Odborem výstavby MěÚ Velké Meziříčí. Výstavba trvala 9 pracovních dnů, dodavatelem byla firma COLAS. Celkové náklady jsou vyčísleny ve výši 627.500 Kč. 

Číst více...

Program DVEA

Odborná zahradnická firma tento týden zahájila obnovu veřejné zeleně na Hrnčířské ulici. Je to poslední krok k úspěšnému dokončení revitalizace ulice, jež se nachází v centru města a je součástí Městské památkové zóny Velká Bíteš.

Číst více...