Významné akce města

Nový oranžový přechod ve Velké Bíteši

Vážení občané,

s podporou Nadace ČEZ „Oranžový přechod“ budou v  2. polovině listopadu zahájeny práce na úpravě a osvětlení přechodu dle projektu „Přechod pro chodce na ulici Karlov, Velká Bíteš“ směrem na Letnou. Úprava přechodu má zajistit zvýšení bezpečnosti pohybu chodců při přecházení této frekventované silnice.

Během stavebních prací prosím dbejte zvýšené opatrnosti.

Oranžový přechod

 

Ing. Hana Žáková

referentka odboru investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš

Zprovoznění ulice Hybešova ve Velké Bíteši

Vážení spoluobčané,

v současné době společnost EUROVIA CS a.s. pod stavebním dohledem pana Poláka dokončuje práce na ulici Hybešova ve Velké Bíteši. Vzhledem k tomu, že asfaltové a dlážděné povrchy budou dokončeny o 14 dní dříve než byl předpoklad, bude od 19.08.2023 ulice Hybešova otevřena pro úplný provoz.

 

Ing. Hana Žáková

referentka odboru investic a rozvoje

MěÚ Velká Bíteš

Číst více...

Chodník v obci Ludvíkov

Chodník v obci Ludvíkov - dokončení stavby

Výstavba chodníku v obci Ludvíkov podél komunikace II/395 byla zakončena včetně  zálivku pro zastávku autobusové linky ve směru Rosice- Velká Bíteš. Součástí stavby chodníku byla i oprava dešťové kanalizace a rozšíření veřejného osvětlení směrem k nové zástavbě na příjezdu od Velké Bíteše. Dále proběhla i původně neplánovaná oprava památkově chráněného kříže u kapličky. Kříž byl vyzdvižen na úroveň současného terénu a odborně očištěn. Chodník, včetně autobusové zastávky přispěje ke zlepšení bezpečnosti obyvatel stávající části obce i obyvatel v nově vznikající zástavbě v obci Ludvíkov.

Ing. Jana Pastyříková

referentka odboru investic a rozvoje

Městského úřadu Velká Bíteš

 

Výstřižek II

Číst více...

Vzniká venkovní fitness hřiště na ulici Družstevní

V průběhu měsíce srpna letošního roku vznikne z nepoužívaného hřiště na ul. Družstevní venkovní fitness hřiště.

Číst více...

Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová

3.2.2021

Vážení spoluobčané,

v závěru loňského roku se městu Velká Bíteš za finanční podpory MMR podařilo zrealizovat akustické úpravy tělocvičny Základní školy na Sadové ulici.

Číst více...

Rozšíření Střední odborné školy Jana Tiraye Tyršova 239

V září 2014 byla dokončena půdní vestavba a stavební úpravy budovy Střední odborné školy na ulici Tyršova ve Velké Bíteši. Ve volném prostoru půdy zadní budovy SOŠ byly vytvořeny dvě kmenové učebny, každá pro 16 žáků, kabinet pro 4 pedagogy, sociální zařízení a 8 menších skladů. Ve východní části přízemí zadní budovy byly z kmenové třídy a šatny vybudovány učebna cukrářů a učebna kuchařů včetně zázemí. V přízemí přední budovy byla stávající kmenová třída předělána na učebnu stolování s barovým pultem a stylovým nábytkem. V suterénu a v přízemí školy bylo vybudováno nebo obnoveno pět šaten.

Cílem akce bylo vytvořit ve škole na ulici Tyršova takové prostory, aby se sem mohly přestěhovat žáci a učitelé z budovy školy v Lánicích 300. Přestěhováno z Lánic bylo i veškeré využitelné vybavení pro odborné učebny. Tyto uvolněné prostory 2. NP budovy Lánice 300 budou opraveny a stavebně předělány pro potřeby rozšíření mateřské školy.

 

Fotodokumentace ukazuje průběh stavebních prací.

sos_nastavba001sos_nastavba002sos_nastavba003sos_nastavba004

 

 

sos_nastavba005sos_nastavba006

sos_nastavba007sos_nastavba008sos_nastavba009

 

 

 

 

sos_nastavba013sos_nastavba014sos_nastavba016

Rekonstrukce ulice Vlkovská

logo_fv

Zpomalovací semafor na Vlkovské v provozu

Na Vlkovské ulici ve Velké Bíteši byl dne 07.08.2013 uveden do provozu první zpomalovací semafor, který byl budován společně s celkovou rekonstrukcí ulice Vlkovská. Na realizaci akce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská, 2.etapa - zpomalovací semafor“ byla s Krajem Vysočina uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2012“. Výše dotace činí 75.515,00 Kč, což představuje polovinu celkových nákladů.

 

Číst více...