OP ministerstva práce a sociálních věcí

Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina

V první polovině roku podala Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, projekt „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami" v rámci globálního grandu „Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina". Objem finančních prostředků na tuto výzvu byl ve výši 29,6 miliónů korun.

Číst více...

Zvyšování kompetencí pedagogů SOŠ Jana Tiraye

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš realizuje vzdělávací projekt.
V říjnu letošního roku byla Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš schválena projektová žádost podaná do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z prostředků Evropského sociálního fondu bude financován projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye“.

Číst více...

Inovace v rozvoji kompetencí žáků

Inovace ve výuce obráběčů kovů, žáků Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, zlepší jejich připravenost pro trh práce

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zabezpečuje od roku 1999 praktickou výuku žáků studijního oboru obráběč kovů pro Střední odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš. Za dobu jeho působení se požadavky na trhu práce na absolventy zcela změnily. Nároky zaměstnavatelů vzrostly a snaha Střediska praktického vyučování je, aby tento trend byl zachycen i ve výuce.

Číst více...