Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > OP ministerstva práce a sociálních věcí > Zvyšování kompetencí pedagogů SOŠ Jana Tiraye

Zvyšování kompetencí pedagogů SOŠ Jana TirayeStřední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš realizuje vzdělávací projekt.

V říjnu letošního roku byla Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš schválena projektová žádost podaná do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z prostředků Evropského sociálního fondu bude financován projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye“.

Projekt byl zahájen od 1.11.2009. Ukončen bude 31.3.2012. Cílem podaného projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a partnera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, který je smluvním partnerem školy i schváleného projektu. Oba subjekty spolupracují téměř 15 let na zajištění praktické výuky žáků oboru Obráběč kovů a od nového školního roku 2009/2010 i praktickou výuku studijního oboru Mechanik – seřizovač. Projekt je orientován na vzdělávání pedagogických pracovníků. Stále se měnící požadavky zaměstnavatelů na vyšší připravenost žáků, a nutnost neustálého růstu odbornosti pedagogických pracovníků byly hlavními důvody pro přípravu tohoto projektu. Hlavním cílem je tedy podpora kompetencí pedagogických pracovníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a pedagogických pracovníků partnera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v kraji Vysočina, podpora manažerských schopností vedoucích pracovníků za účelem zajištění kvality a efektivity vzdělávání. Projekt se zaměřuje na šest tématických okruhů, v rámci kterých budou pořádány semináře v oblasti: pedagogiky a psychologie zaměřené na nové přístupy vzdělávání žáků, nových informačních technologií, které budou využívány při výuce např. interaktivní tabule, managementu, jazykové vybavenosti cizí řečí, která je již dnes nedílnou součástí samostudia každého učitele a CNC programování. Na tento projekt bylo vyčleněno téměř 2 mil korun. Nové poznatky, které pedagogové získají, budou využity při výuce a tím se výrazně zvýší kvalita vzdělávání na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš.

EU, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání, Kraj Vysočiny

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ Jana Tiraye

V globálním grandu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina byl schválen projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků SOU Jana Tiraye Velká Bíteš“. Požadovaná výše finanční podpory 1 737 481 korun byla Zastupitelstvem kraje Vysočina 15.září schválena. Opět se jedná o tzv. měkký projekt, který je hrazen ve 100 % výši.

Popis projektu: Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků SOŠ Jana Tiraye a partnera projektu Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, který je smluvním pracovištěm školy a zabezpečuje praktickou výuku žáků oboru obráběč kovů. Výstupem projektu bude pedagog kompetentní inovovat ŠVP, schopen zefektivnit výuku, zavádět motivační nástroje a zvládat výuku žáků nespecifickými potřebami v značně větším rozsahu než v současné době. Tím dojde k zlepšení pedagogické práce, zefektivnění výuky, přípravě na inovaci ŠVP. Byla zpracována analýza potřeb zaměstnavatelů v regionu. Z ní vyplývá, že požadavky na absolventy se výrazně změnily a na to musí reflektovat i výuka. Učitelé se musí vzdělávat, aby mohli lépe připravit žáky na vstup do praxe. Aktivity projektu bude realizovat žadatel i partner. Důraz bude kladen i na průběžný monitoring potřeb, hodnocení efektivity vzdělávání a zpětnou vazbu.

Klíčové aktivity projektu jsou

  • Semináře z oblasti pedagogiky a psychologie.
  • Semináře z oblasti ICT.
  • Semináře z oblasti SOFT SKILS a manegementu.
  • Výuka angličtiny.
  • E – learningový kurz.
  • Seminář z oblasti programování CNC strojů.

Partneři

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš


Menu

Fulltextové vyhledávání