Dotace na akceschopnopst zásahové jednotky

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR byla prostřednictvím rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR poskytnuta kraji Vysočina na rok 2009 účelová neinvestiční dotace na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina. Dotace je určena prioritně
na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí, na odbornou přípravu a také za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Návrh na rozdělení dotace vyšel z podkladů Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 10. listopadu rozhodlo o poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina z kapitoly Požární ochrana a IZS, a to v celkové výši 3 896 000 Kč. Pro Velkou Bíteš byla schválena částka 78 480 Kč, která byla třetí nejvyšší částkou v kraji.