Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
Kontakt pro podání žádosti o zápis občanů státu EU do seznamu voličů
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Projekty a dotace > Národní dotační zdroje > Projekt Velká Bíteš - Zajištění zásobování pitnou vodou

Projekt Velká Bíteš - Zajištění zásobování pitnou vodouPráce na budování nového vodovodního přivaděče

30.11.2009

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko obdržel 10. listopadu 2009 rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Velká Bíteš – zajištění zásobování pitnou vodou“ z programu 129180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR.

Z celkových nákladů stavby ve výši 6 133 218 korun (bez 19%DPH) nám bylo přiznáno 45% dotací, konkrétně tedy 2 759 000 korun. Navíc kraj Vysočina podpořil daný projekt částkou 919 983 korun, což činí dalších 15% jeho nákladů. Zbylé finanční prostředky musí dokrýt město, když z celkového objemu financí (7 298 529 korun vč. DPH) pak představuje náš podíl necelých 34%.

Celá stavba je dokončena a nový vodovodní přivaděč byl v listopadu zprovozněn. Propojení s vodojemem Divišovka provedla firma po dohodě s pracovníky Vodárenské akciové společnosti v nočních hodinách, aby bylo minimalizováno omezení dodávek pitné vody do domácností a firem. Tím bylo splněno zadání pro samosprávu - zajistit vyšší tlakové poměry dodávek pitné vody pro stávající zástavbu a plánovanou výstavbu nových bytových a rodinných domů. Současně tím bylo odstraněno riziko přerušení dodávek pitné vody do města pro případ havárie stávajícího přivaděče na Vlkovské ulici.

04.11.2009

V říjnu byla zahájena výstavba nového vodovodního přivaděče. Protože bylo současně zapotřebí vyřešit osetí ploch na pozemcích, přes které je přivaděč veden, byly stavební práce soustředěny do tří říjnových týdnů.
Další související činnosti, konkrétně propojení nového přivaděče ve vodojemu Divišovka, provedení tlakových zkoušek a dezinfekce, již nebudou zemědělce zatěžovat. Uvedením vodovodního přivaděče do provozu
bude vyloučeno riziko přerušení dodávky pitné vody do města pro případ havárie starého přivaděče na Vlkovské ulici.

07.10.2009

Projekt zásobování pitnou vodou V pondělí 5.října byly zahájeny práce na budování nového vodovodního přivaděče z vodojemu Divišovka podél silnice I.třídy č.37 do Chobůtek (část města). Vodovod je z tvárné litiny z důvodu vysoké životnosti a průměr potrubí je 200 milimetrů.

01.10.2009

Samospráva města má připravený projekt na zajištění zásobování pitnou vodou, konkrétně se jedná o výstavbu nového vodovodu z vodojemu Divišovka podél silnice I.třídy do Chobůtek. Cílem je zajistit vyšší tlakové poměry ve vodovodní síti, a to jak pro stávající zástavbu, tak i pro rozvoj nové bytové a rodinné výstavby.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, který je investorem akce, očekával vyhlášení výzvy Čistá voda z Operačního programu životního prostředí během minulého roku a v první polovině tohoto roku. Tato nakonec pro samostatné akce do 10 miliónů korun vyhlášena nebyla. Proto jsme museli hledat podporu z národních zdrojů. Konkrétně jde o program 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ z ministerstva zemědělství. Žádost byla podána v termínu do konce ledna 2009. Ministerstvo ale v letošním roce změnilo postup při rozhodování o dotacích. Každá žádost, která má být podpořena z jejich programu, musí mít nejdříve podporu ze strany příslušného kraje, a to ve výši 10 % z celkových nákladů dle smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 15.září, že podpoří celkem 14 akcí 15% dotací dle uzavřených smluv o dílo. Kraj Vysočina pro ně vyčlenil celkem částku 9 715 717 korun. Pro Velkou Bíteš to znamená podporu kraje Vysočina ve výši 919 983 korun. Ve čtvrtek 17.září byla smlouva o poskytnutí dotace podepsána a už zbývá jen vybojovat dotaci na Mze. Ta se může pohybovat od 40 do 60 % z celkových nákladů dle smlouvy o dílo bez 19 % DPH. Během října by na ministerstvu mělo padnout rozhodnutí a následně by mohla být podepsána smlouva o dotaci. Současně se pak zahájí výstavba vodovodu, jehož náklady jsou 6 133 218 korun. Dodavatelem stavby je firma JCZ z Maršovic u Nového Města na Moravě.


Menu

Fulltextové vyhledávání