Inteligentní dynamický zpomalovací semafor, ul. Jihlavská Velká Bíteš

Semafor JihlavskaV loňském roce 2016 byla Krajem Vysočina vypsaná dotace na v rámci programu Bezpečná silnice 2016 na dynamické inteligentní zpomalovací systémy. Město Velká Bíteš o danou dotaci požádalo a 15.07.2016 byla doručená Smlouva o poskytnutí předmětné dotace. Na ulici Jihlavská, resp. silnice II/602, v její dolní části byl koncem března roku 2017 osazen inteligentní dynamický zpomalovací semafor. Tento semafor je spolufinancován Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, grantového programu „Bezpečná silnice 2016“. Celkové náklady na provedení inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu činí 294.877Kč, z čehož uznatelné náklady činí 277.574 Kč. Výše investiční dotace z Fondu Vysočiny činí 138.787 Kč, což představuje 50% z uznatelných nákladů. 

 

Tuto akci realizovala firma DOSIP Srevis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky.

 

Dynamický zpomalovací semafor je zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují povolený rychlostní limit. Jedná se o semafor, na kterém stabilně svítí červená. Jakmile vozidlo přijíždí k semaforu povolenou rychlostí 50km/h, rozsvítí se zelená ještě dříve, než vozidlo musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě. V případě, že vozidlo přijíždí vyšší než povolenou rychlostí, je identifikováno radarem a na semaforu zůstává svítit červená, až do doby, než vozidlo zpomalí na povolenou rychlost.
 

 

Stav, kdy vozidlo není detekováno radarem, je řešeno videodetekčním zařízením, které eliminuje problémy s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací, nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem. Součástí systému je i statistický modul, který zajišťuje sběr a přenos informací o projíždějících vozidlech.
 
logo fv
 
Ing. Lenka Kerberová
referentka odboru majetkového
Městského úřadu Velká Bíteš

V loňském roce 2016 byla Krajem Vysočina vypsaná dotace na v rámci programu Bezpečná silnice 2016 na dynamické inteligentní zpomalovací systémy. Město Velká Bíteš o danou dotaci požádalo a 15.07.2016 byla doručená Smlouva o poskytnutí předmětné dotace. Na ulici Jihlavská, resp. silnice II/602, v její dolní části byl koncem března roku 2017 osazen inteligentní dynamický zpomalovací semafor. Tento semafor je spolufinancován Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, grantového programu „Bezpečná silnice 2016“. Celkové náklady na provedení inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu činí 294.877Kč, z čehož uznatelné náklady činí 277.574 Kč. Výše investiční dotace z Fondu Vysočiny činí 138.787 Kč, což představuje 50% z uznatelných nákladů.

Tuto akci realizovala firma DOSIP Srevis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky.

 

Dynamický zpomalovací semafor je zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují povolený rychlostní limit. Jedná se o semafor, na kterém stabilně svítí červená. Jakmile vozidlo přijíždí k semaforu povolenou rychlostí 50km/h, rozsvítí se zelená ještě dříve, než vozidlo musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě. V případě, že vozidlo přijíždí vyšší než povolenou rychlostí, je identifikováno radarem a na semaforu zůstává svítit červená, až do doby, než vozidlo zpomalí na povolenou rychlost.

Stav, kdy vozidlo není detekováno radarem, je řešeno videodetekčním zařízením, které eliminuje problémy s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací, nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem. Součástí systému je i statistický modul, který zajišťuje sběr a přenos informací o projíždějících vozidlech.