Přechod pro chodce v ulici Lánice ve Velké Bíteši

semaforV ulici Lánice u mateřské školy byl dne 04.11.2013 uveden do provozu nový přechod pro chodce, jehož součástí je i dynamický chodecký zpomalovací semafor. Tento semafor je spolufinancován Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, grantového programu „Bezpečná silnice 2013.“ Celkové náklady na provedení zpomalovacího semaforu, přechodu pro chodce a úpravu a doplnění chodníků navazujících na přechod činí 1.064.809 Kč. Náklady na zřízení samotného semaforu činí 781.529, z čehož výše dotace činí 247.197 Kč a představuje 31,63% nákladů na semafor. Tuto akci realizovala firma COLAS CZ, a.s. Více informací lze nalézt na: http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/verejne-zakazky/ukoncene-verejne-zakazky

 

 

Dynamický zpomalovací semafor je zařízení omezující rychlost vozidel, která překračují povolený rychlostní limit. Jedná se o semafor, na kterém stabilně svítí červená. Pokud vozidlo přijíždí k semaforu povolenou rychlostí, t.j. 50 km/h, rozsvítí se zelená ještě dříve, než vozidlo musí zpomalit a vozidlo plynule pokračuje v jízdě. V případě, že vozidlo přijíždí vyšší než povolenou rychlostí, je identifikováno radarem a na semaforu zůstává svítit červená až do doby, než vozidlo zpomalí na povolenou rychlost.

 

Stav, kdy vozidlo není detekováno radarem, je řešen videodetekčním zařízením, které eliminuje problém s vozidly, která vjedou na komunikaci těsně před světelnou signalizací nebo jsou zastíněna protijedoucím kamionem. Součástí systému je i statistický modul, který zajišťuje sběr a přenos informací o projíždějících vozidlech. Vedení města požádalo Policii ČR o kontrolu jízdy na červenou na zpomalovacích semaforech u školky v Lánicích a na Vlkovské ulici.

 

Instalovaný semafor je zároveň poptávkový chodecký. To znamená, že po příchodu chodce k přechodu a po zmáčknutí chodeckého tlačítka semafor ve stanoveném časovém úseku zastaví dopravu v obou směrech a umožní chodci bezpečné přejití silnice. Přechod pro chodce zároveň splňuje požadavky na bezbariérové řešení.

 

Jsme přesvědčeni, že zpomalovací semafor přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí, které se pohybují v okolí mateřské školy. Bude mít významný vliv na zklidnění dopravy v obou jízdních směrech a omezí hluk z dopravy. Příznivý vliv bude mít i na řidiče, které semafor donutí respektovat pravidla silničního provozu na vytížené silnici I/37.

 

logo_fv

 

Ing. arch. Petr Ondráček

referent odboru majetkového

Městského úřadu Velká Bíteš