Projekt metropolitní sítě

Rada města schválila, na svém zasedání 12.dubna, stanovení rozsahu projektu metropolitní sítě města Velká Bíteš. Na základě požadavků policie ČR, Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina a firem, které působí v průmyslové zóně Velká Bíteš-Košíkov došlo k dohodě se zpracovatelem projektové dokumentace. Výsledkem je projekt, který řeší napojení na optickou síť všech důležitých institucí, škol a firem ve městě. Projekt bude zpracován v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro realizaci stavby.
Celkové náklady na projekční práce jsou 296.160,00 korun. Dotace z Fondu Vysočina je ve výši 118.664,00 Kč, což představuje 40 % nákladů. Tímto krokem se město přiblíží k možnosti čerpání finančních prostředků z EU i v oblasti budování optické sítě.