Dotace Kraje Vysočina ve Velké Bíteši

Inteligentní dynamický zpomalovací semafor, ul. Jihlavská Velká Bíteš

Semafor JihlavskaV loňském roce 2016 byla Krajem Vysočina vypsaná dotace na v rámci programu Bezpečná silnice 2016 na dynamické inteligentní zpomalovací systémy. Město Velká Bíteš o danou dotaci požádalo a 15.07.2016 byla doručená Smlouva o poskytnutí předmětné dotace. Na ulici Jihlavská, resp. silnice II/602, v její dolní části byl koncem března roku 2017 osazen inteligentní dynamický zpomalovací semafor. Tento semafor je spolufinancován Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, grantového programu „Bezpečná silnice 2016“. Celkové náklady na provedení inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu činí 294.877Kč, z čehož uznatelné náklady činí 277.574 Kč. Výše investiční dotace z Fondu Vysočiny činí 138.787 Kč, což představuje 50% z uznatelných nákladů. 

 

Číst více...

Přechod pro chodce v ulici Lánice ve Velké Bíteši

semaforV ulici Lánice u mateřské školy byl dne 04.11.2013 uveden do provozu nový přechod pro chodce, jehož součástí je i dynamický chodecký zpomalovací semafor. Tento semafor je spolufinancován Krajem Vysočina v rámci Fondu Vysočiny, grantového programu „Bezpečná silnice 2013.“ Celkové náklady na provedení zpomalovacího semaforu, přechodu pro chodce a úpravu a doplnění chodníků navazujících na přechod činí 1.064.809 Kč. Náklady na zřízení samotného semaforu činí 781.529, z čehož výše dotace činí 247.197 Kč a představuje 31,63% nákladů na semafor. Tuto akci realizovala firma COLAS CZ, a.s. Více informací lze nalézt na: http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/verejne-zakazky/ukoncene-verejne-zakazky

 

Číst více...

Projekt metropolitní sítě

Rada města schválila, na svém zasedání 12.dubna, stanovení rozsahu projektu metropolitní sítě města Velká Bíteš. Na základě požadavků policie ČR, Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina a firem, které působí v průmyslové zóně Velká Bíteš-Košíkov došlo k dohodě se zpracovatelem projektové dokumentace.

Číst více...