Odbor správní

Vedoucí odboru

Bc. Tomáš Zedník

 tel. 566 789 150

e-mail: tomas.zednik@vbites.cz

 

Kontakty na referenty/-ky odboru

Formuláře odboru

Pracovní náplně odboru

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi účinná od 1. 6. 2017 – informace pro obce

Obec je v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (ZPHN) specifikována jako obec, ve které má klient trvalý pobyt či ve které se skutečně zdržuje.

Číst více...