Tělovýchova a sport

hriste-telovychova.jpgZ historie
První tělovýchovná organizace ve městě byla založena v roce 1895 - Tělocvičná jednota Sokol. Tato tělovýchovná organizace se ve své činnosti zaměřila především na klasickou sokolskou činnost, tj. nářaďový tělocvik, prostná a lehkou atletiku. Činnost TJ Sokol byla velmi široká po stránce kulturního života, a to především činností divadelního kroužku, pořádáním tanečních zábav, letních karnevalů, později promítáním filmů a organizováním přednášek a besed. Po první světové válce jako protiváha TJ Sokola se v roce 1922 ustavuje TJ Orel. Tato organizace prováděla podobnou činnost jako Sokol, jen se především zaměřovala na náboženskou výchovu. V letech 1928-1932 vyvíjela činnost ve Velké Bíteši DTJ (Dělnická tělocvičná jednota) při organizaci sociální demokracie ve městě. Protože žádná z uvedených organizací nedávala možnost registrace fotbalu, je v roce 1930 založen Sportovní klub. Po druhé světové válce, během níž převzal sportovní aktivity Sportovní klub, obnovila svou činnost TJ Sokol a TJ Orel. V roce 1948 dochází ke sjednocení tělovýchovy ve Velké Bíteši a TJ Sokol Velká Bíteš. V roce 1954 přechází organizace TJ Sokol do TJ Spartak Velká Bíteš.

budovy-telovychova.jpgBudování tělovýchovných zařízení

V roce 1927 je TJ Orel dobudována orlovna - v současné době místní kino. V roce 1928 TJ Sokol předává do činnosti sokolovnu. Na hřišti u sokolovny je v roce 1940 vybudována lehkoatletická dráha. Sportovní klub postupně budoval své hřiště: v roce 1930 na Tržišti, v roce 1932 na pozemku p. Konečného na ulici Kpt. Jaroše, po roce 1945 na hřišti u sokolovny.

Po druhé světové válce jsou předána do provozu tato tělovýchovná a sportovní zařízení:


1957 - fotbalový stadion na ulici Vlkovská
1971 - sportovní hala se sociálním zařízením
1976 - sauna a šatny pro volejbal
1980 - tenisový a volejbalový kurt
1986 - umělá ledová plocha
1988 - vybudováno travnaté fotbalové hřiště
2000 - vybudování zastřešení ledové plochy


Z uvedeného výčtu je zřejmé, že činnost tělovýchovných organizací byla a je velmi dobrá.


Ve Velké Bíteši pracují tyto oddíly:


FC Spartak fotbalový klub má v soutěžích kraje družstva mužů, dorostu a žáků. V okrese družstvo mužů, dorostu, žáků a přípravka.
HC Spartak hokejový klub má v soutěžích kraje družstvo mužů a žáků
FbC Spartak
florbalový klub
ASPV cvičí všechny složky
Sportovní gymnastika zaměřuje se na družstva žákyň
Tenis soutěží 3 družstva v okrese i kraji
Stolní tenis soutěží 2 družstva v okrese
Šachy v soutěžích okresu družstvo mužů, jednotlivci žáci
Kulturistika pravidelná činnost 40 mužů (soutěže ČR)
Volejbal soutěže okresu ve dvojicích a smíšených dvojicích
Karate pravidelný trénink žáků a žákyň
Basketbal účast mužů v soutěžích kraje
Judo účast žáků v soutěžích kraje a ČR
Silový trojboj účast v soutěžích ČR (malý oddíl), trénuje se členy kulturistiky
Baseball Orli Velká Bíteš
baseballový klub

Všechny oddíly - FC, HC a TJ Spartak se ve své činnosti zaměřují na mládež, na budování a údržbu tělovýchovných zařízení.

kolova-telovychova.jpgVedle bohaté sportovní a tělovýchovné činnosti vstoupila Velká Bíteš do vědomí široké veřejnosti pořádáním velkých sportovních a tělovýchovných akcí. Mezi nejznámější patřily soutěže v kolové. Ve Velké Bíteši jsme uvítali na 20 turnajích o televizní pohár Mistrů světa v kolové bratry Pospíšilovy. V roce 1999 pořádalo město ve spolupráci s TJ Spartak Evropský pohár v kolové. Na trati u Silnického rybníka se jel 9 x Československý pohár v cyklokrosu. Každoročně koncem března se jede závod v cyklistice Brno-Velká Bíteš-Brno. Mimo cyklistických akcí jsou na fotbalovém stadionu pořádány utkání ve fotbalu o pohár deníku Rovnost, utkání s Amforou a různé soutěže pro propagaci sportu.


Bítešská tělovýchova a sport je dobrou propagací svého města.

Odkazy: