Římskokatolická farnost

Velkobítešská farnost leží ve velkomeziříčském děkanství a v brněnské diecézi. Zahrnuje území Velké Bíteše a okolních obcí - Košíkova, Přibyslavic, Nových Sadů, Jestřabí, Bezděkova a Krevlic. Nedělních bohoslužeb se ve starobylém chrámu sv. Jana Křtitele účastní přibližně 500 farníků (to znamená 1/10 obyvatel). Bítešský kostel je přirozeným centrem života města.

Duchovním správcem farnosti je P. Mgr. Milan Vavro.
web farnosti: www.farnostvelkabites.cz

Kontakty:

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Kostelní 71

595 01 Velká Bíteš

velkabites@dieceze.cz

mobil +420 604 280 160