Římskokatolická farnost

Velkobítešská farnost leží ve velkomeziříčském děkanství a v brněnské diecézi. Zahrnuje území Velké Bíteše a okolních obcí - Košíkova, Přibyslavic, Nových Sadů, Jestřabí, Bezděkova a Krevlic. Nedělních bohoslužeb se ve starobylém chrámu sv. Jana Křtitele účastní přibližně 500 farníků (to znamená 1/10 obyvatel). Bítešský kostel je přirozeným centrem života města.

Duchovním správcem farnosti je P. Bohumil Poláček.

web farnosti: www.velkabites.farnost.cz

 

Další kontakty:

Farář: P. Bohumil Poláček
Římskokatolická farnost
Kostelní 71
595 01 Velká Bíteš
Tel.: 565 555 128, 604 676 197
e-mail: bohumilpolacek @ seznam.cz