Církve

Římskokatolická farnost

Velkobítešská farnost leží ve velkomeziříčském děkanství a v brněnské diecézi. Zahrnuje území Velké Bíteše a okolních obcí - Košíkova, Přibyslavic, Nových Sadů, Jestřabí, Bezděkova a Krevlic. Nedělních bohoslužeb se ve starobylém chrámu sv. Jana Křtitele účastní přibližně 500 farníků (to znamená 1/10 obyvatel). Bítešský kostel je přirozeným centrem života města.

Duchovním správcem farnosti je P. Mgr. Milan Vavro.
web farnosti: www.farnostvelkabites.cz

Kontakty:

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Kostelní 71

595 01 Velká Bíteš

velkabites@dieceze.cz

mobil +420 604 280 160

Apoštolská církev ve Velké Bíteši

Jsme společenství křesťanů, kterým nestačí formálně-tradiční pojetí víry v Boha a rozhodli se hledat osobní vztah s Ním ve snaze poznávat Jeho vůli pro život každého z nás jako jednotlivce, a to skrze poznávání Bible jako Božího slova daného člověku, vzájemného předávání si vlastních zkušeností o životě s Bohem a očekávání na svrchované Boží jednání v životě každého z nás. Velkou inspirací jsou pro nás mimo jiné „moravští bratři“, kteří Boží slovo vzali vážně a rozhodli se podle něj žít.

Rádi bychom vás pozvali na „netradiční“ bohoslužby, které se konají kromě první neděle v měsíci, kdy jezdíme do sboru ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin.

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného občerstvení.

Pokud budete mít zájem, přijďte se podívat, k ničemu se tím nezavazujete.

 

Žalm  34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká k němu.

 

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši Martin Babák

 

Kontakty:

Martin Babák:

Tel.: 739 600 027

e-mail: babak.m@seznam.cz

 

Věra Pokorná:

Tel.: 739 600 034

e-mail: beruska.pok@seznam.cz

 

Odkaz na webové stránky mateřského sboru AC ve Velkém Meziříčí:

http://www.ac-vm.cz/wordpress/