Veřejná zakázka: Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky 
Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova

Zadavatel č.1 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zadavatel č.2 
Město Velká Bíteš

Předmět zakázky 

Předmětem veřejné zakázky pro Město Velká Bíteš je výstavba dešťové kanalizace v celkové délka 483,3 m. Realizace dešťové kanalizace musí být rozdělena na dvě etapy tak, aby I.etapa byla včas dokončena a umožnila napojení stavby jiného soukromého investora do 31.7.2022. Podrobněji je popsáno v návrhu smlouvy se zadavatelem č. 2. Předmětem plnění je i rekonstrukce komunikace, úpravy veřejného osvětlení a vybudování nového chodníku dále pak hrubé terénní úpravy, které budou sloužit pro přípravu výstavby dopravní a technické infrastruktury. Pro „Svazek“ (zadavatel č.1) má být realizována rekonstrukce jednotné kanalizace včetně přepojení přípojek v celkové délce 633,9 m a novostavba vodovodu v celkové délce 366,1 m s navazujícím propojováním, vše v dané lokalitě. Opět je nutné v I.etapě do 31.7.2022 dokončit kanalizaci pro umožnění napojení stavby jiného soukromého investora.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových dokumentacích na profilu zadavatele č.1.

Způsob zadání
Otevřené řízení

Platnost od
15.11.2021

Podání nabídek do
14.12.2021 9:00 hodin

Smlouva o dílo
pdfSmlouva o dílo

Přílohy

Veškerá zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele č.1 ZDE