Realizace venkovních únikových schodišť

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unii.

Cílem projektu je výstavba 4 požárních schodišť vedoucích z 1.nadzemního a 2 nadzemního podlaží ze stávajícího objektu MŠ Velká Bíteš U Stadionu 538.

CZ RO B C

 

Název veřejné zakázky 

Realizace venkovních únikových schodišť

 

Zadavatel 

Město Velká Bíteš

 

Předmět zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve stavebních úpravách objektu mateřské školky U Stadionu 538. Cílem projektu je výstavba 4 únikových požárních schodišť vedoucích z 1. a 2. nadzemního podlaží ze stávajícího objektu školky.

 

Financování 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Podkladem pro realizaci projektu je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace a smluvních podmínek.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových dokumentacích na profilu zadavatele.

 

Způsob zadání

Veřejná zakázka malého rozsahu.

 

Přílohy

Zde uvádíme odkaz na podkladové materiály tohoto projektu