Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť

Název veřejné zakázky
Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť


Zadavatel č.1
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zadavatel č.2
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přepojení přípojek a zapravení komunikací v ul. Nová čtvrť ve městě Velká Bíteš. Celkem se jedná asi o 480m vodovodu, 596 m kanalizace a 866,7 m2 komunikací.
Dále budou realizovány pro město zpevněné plochy 1065,3m2 včetně odvodnění komunikací, metropolitní optická síť o délce 530 m a veřejné osvětlení o délce 450m.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových dokumentacích na profilu zadavatele č.1.

 

Způsob zadání
užší řízení

Platnost od
26.06.2020

Podání nabídek do
10.09.2020 9,00 hodin

Přílohy

Veškerá zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele č.1 (

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-451015976/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-451015976/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-905414649-451015969/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-905414649-451015969 ).

Na vyžádání u organizátora veřejné zakázky.

 

 

Cena rozpočtová : 6.677.276,78 Kč bez DPH

 

Cena vysoutěžená: 7.159.680,12 Kč bez DPH

 

Realizátor: VHS stavby a.s.

 

Smlouva o dílo ke stažení zde

pdfVýše skutečně uhrazené ceny ke stažení zde jako PDF dokument