Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov - Holubí Zhoř

Název veřejné zakázky
Oprava cesty mezi místními částmi Jáchymov - Holubí Zhoř


Zadavatel
Město Velká Bíteš

Předmět zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce nutné ke zhotovení opravy cesty mezi místními částmi Jáchymov a Holubí Zhoř v rozsahu podle zjednodušené projektové dokumentace veřejné zakázky a soupisu prací.

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce


Platnost od
16.04.2019

Platnost do
23.04.2019

Poznámka

Výzva k podání navídky je přiložena. Kompletní zadávací dokumentace je na vyžádání u kontaktní osoby uvedené ve výzvě k podání nabídky.

 

Přílohy

pdfVyzva_k_podani_nabidky_uchazec.pdf

--------------------------------------------------------------------

Protokol z otvírání obálek s nabídkami:

pdfProtokol_z_otvirani_obalek.pdf


Cena rozpočtová: 760.000,- bez DPH

 

Cena vysoutěžená:  739.763,- bez DPH

 

Realizátor: COLAS CZ, a.s.

 

Smlouva o dílo:

pdfSmlouva_o_dilo.pdf

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

pdfDodatek_c_1_ke_smlouve_o_dilo_oprava_cesty_mezi_mistnimi_castmi_Jachymov_Holubi_Zhor.pdf