Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš - konektivita, vybavení PC a AVT

Název veřejné zakázky
Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš - konektivita, vybavení PC a AVT


Zadavatel
Město Velká Bíteš


Předmět zakázky

Předmětem plnění je dodávka prvků konektivity a WIFI, dále vybavení počítačů, audiovizuální techniky a související IT.

 

Způsob zadání
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

 

Platnost od
15.02.2019

Platnost do
10.03.2019

 

Přílohy

Veškerá zadávací dokumentace je přístupná na profilu zadavatele.

 

----------------------------------------------

Protokol z otevírání obálek s nabídkami:

Cena rozpočtová: 1.495.075,73 Kč bez DPH

Cena vysoutěžená: 1.396.800,00 Kč bez DPH

Realizátor: FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava

Smlouva o dílo:  pdfSmlouva_FLAME.pdf

Odkaz na profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-zs-tisnovska-115-velka-bites-konektivita-vybaveni-pc-a-avt